تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله شاهو (طرح سیمرغ) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کرمانشاه
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/28

قله نواکوه(2800 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای قاضی کلایه
 • ۰۹۳۵۴۳۸۶۳۱۰
 • سرپرست: امیرحسام مقیمی

 • 5 بامداد
 • 1398/06/22

قله علم کوه (4850 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاردشت
 • 09141912298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 5 بامداد
 • 1398/06/18

قله پرسون (3160 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای افجه
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 5 بامداد
 • 1398/06/01

قله خونکهار (3350 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای دروان
 • 09199912075
 • سرپرست: میثم جواهری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/15

قله سرلت کوهپیمایی و کوهنوردی


 • امام زاده داود
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/08

قله شاه البرز (4170 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • طالقان
 • 09123679572
 • سرپرست: محمد گلباز

 • 5 بامداد
 • 1398/06/07

قله دونا (3600 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای دونا
 • 09122363101
 • سرپرست: محمد عزتی

 • 5 بامداد
 • 1398/05/25

قله بلقیس کوهپیمایی و کوهنوردی


 • زنجان
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 5 بامداد
 • 1398/04/14

قله قلعه دختر (3180 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 0937323358
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 بامداد
 • 1398/04/21

قله ورکش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • 09385853390
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/05/18

قله آرارات( ترکیه) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۹۸
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 5 بامداد
 • 1398/05/29

قله سبلان ( 4811 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • اردبیل ( مشکین شهر)
 • ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۹۸
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 9 شب
 • 1398/05/09

قله آبک ( 3488 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • فشم (روستای میگون)
 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/04/30

قله دماوند ( جبهه شمالی) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای ناندل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 10:00
 • 1398/05/04

قله اشکدر (3220 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/04/09

خط الراس دوبرار کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده هراز
 • 0937323583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 18:00
 • 1398/04/06

قله تاریک نو (3150 متر) کوه پیمایی


 • منطقه گچسر
 • 09385853390
 • سرپرست: ایمان کهزادی

 • 5 بامداد
 • 1398/04/28

قله کلونچی (4221 متر) کوه پیمایی


 • استان چهار محال بختیاری
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 22:00
 • 1398/04/27

شامل حروفچینی test کوه پیمایی


 • جاده هراز
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 بامداد
 • 1398/05/04

شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی


 • شرکت داده پردازان راستین
 • 09123456789
 • سرپرست: ناصر حجازی

 • 3 عصر
 • 2019/09/19

قله عباسعلی


 • زاهدان
 • 09123456789
 • سرپرست: علی عباسی

 • 1 بعد از ظهر
 • 2019/09/19

دوره سنگ پیشرفته آقایان آموزشی


 • پل خواب
 • 09121012811
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 7 بامداد
 • 1398/05/01