تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

صعود چکاد پرسون کوهپیمایی و کوهنوردی


 • لواسانات
 • 09129438574
 • سرپرست: مجید قمی نجارده

 • 5 صبح
 • 1402/09/24

یخچال شمالی سبلان فنی


 • اردبیل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/09/24

صعود چکاد کاسونک


 • فشم
 • 09193716937
 • سرپرست: سپیده رستمی

 • 5 صبح
 • 1402/09/17

صعود چکاد شاه زید کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مازندران
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 5 صبح
 • 1402/09/10

صعمود چکادهای کندر و بارو کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 صبح
 • 1402/09/03

صعود چکاد سوتک کوچک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • وارنگه رود
 • 09332724209
 • سرپرست: هاله یزدانی

 • 5 صبح
 • 1402/08/26

کویر ورزنه تفریحی


 • استان اصفهان
 • 09126310038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 00:00 بامداد
 • 1402/08/25

صعود به چکاد نوسوم بویدر کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دیزین
 • 09192723769
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 5 صبح
 • 1402/08/19

گرده روته فنی


 • فشم
 • 0937233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/08/19

پیمیایش اسالم به خلخال تفریحی


 • اسالم
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 صبح
 • 1402/08/17

صعود به چکاد شاه علمدار(به علت شرایط بد جوی کنسل شد) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مازندران
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 5 صبح
 • 1402/08/12

صعود به چکاد شاه نشین و توچال کوهپیمایی و کوهنوردی


 • امام زاده داوود
 • 09123617737
 • سرپرست: رضان محمدی سرشت

 • 1402/08/05

طبیعت گردی آبشار آلاشور تفریحی


 • مازندران
 • 09129438574
 • سرپرست: مجید قمی نجارده

 • 5 صبح
 • 1402/08/04

قله آزاد کوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاک بالا
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 01:00
 • 1402/04/16

قله ناز کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس-روستای کلوان
 • 09123617737
 • سرپرست: رضان محمدی سرشت

 • 5 صبح
 • 1402/02/28

قله درفک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • گیلان - دیلمان - روستای شاه شهیدان
 • 09192723769
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 12 بامداد
 • 1402/02/26

پیمایش خط الراس سماموس به سیالان کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان گیلان-سطح برنامه سنگین
 • 0937233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/02/26

قله آسمانسرا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • منطقه شمیرانات
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 2 بامداد
 • 1402/02/15

قله تاریک نو کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس . روستای کهنه ده
 • 09123762376
 • سرپرست: مسعود موسیوند

 • 5 صبح
 • 1402/02/14

قله ارارات کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • 09145042298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:30
 • 1401/04/22

قله دماوند(شمالی) کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای ناندل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 10:30
 • 1401/04/16

سکه نو به هزارلا کوهپیمایی و کوهنوردی


 • وارنگه رود
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 05:00
 • 1401/04/10

قله سبلان کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مشکین شهر
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:00
 • 1401/04/08

قله ورکش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • 09384046165
 • سرپرست: هنگامه شفیعی

 • 05:30
 • 1401/03/06

دشت دریاسر


 • تنکابن
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 1401/03/01

قله خونکهار کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای نشترود-جاده چالوس
 • 09191278271
 • سرپرست: هدا احسانی

 • 05:00
 • 1401/01/26

قله آراکوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای کمرد
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 04:40
 • 1401/01/26

قله دومیر کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان مرکزی
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 21:00
 • 1401/01/19

قله گوی زنگی کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مرند-آذربایجان شرقی
 • 09141912298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 21:00
 • 1400/12/28

کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان البرز، برغان، روستای سنج
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 04:00
 • 1400/12/10

قله کرکوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای خور
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 05:00
 • 1400/12/06

قله پورا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • البرز/ارنگه
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 06:15
 • 1400/11/29

قله سایت (دشته) کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای کلاک بالا
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 06:30
 • 1400/11/22

سرکچالها زمستان1400 کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • تهران-شمشک-سپیدستان
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 05:00
 • 1400/10/09

قله بازارک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده کرج-چالوس -شهرستانک
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 04:00
 • 1400/09/26

قله تخت کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کردان-کوهسار-ولیان
 • 09361222682
 • سرپرست: حامد حمتی

 • 05:39
 • 1400/09/19

قله برف انبار(غلیق) کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان قم-شهر قم-بخش کهک-روستای فردو
 • 09216864939
 • سرپرست: همایون جهانشاهی

 • 04:30
 • 1400/09/12

قله شاهدژ(1400/3/7 ) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 09123308120
 • سرپرست: جناب سعداله بیک زاده

 • 05:10
 • 1400/03/07

قله آبک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • منطقه فشم
 • ۰۹۱۲۵۲۶۲۳۷۲
 • سرپرست: ابوالفضل بابایی

 • 4 بامداد
 • 1399/09/14

جنگل راش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سوادکوه
 • ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲
 • سرپرست: محمد گلباز

 • 4 بامداد
 • 1399/08/30

مرداب هسل کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مرزن آباد
 • ۰۹۳۶۱۲۲۲۶۸۲
 • سرپرست: حامد همتی

 • 4 بامداد
 • 1399/08/23

قله منار (3600 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای مورود
 • ۰۹۲۱۶۸۶۴۹۳۹
 • سرپرست: همایون جهانشاهی

 • 4 بامداد
 • 1399/08/16

قله بریال کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 4بامداد
 • 1399/08/09

اتو استاپ جواهر دشت به قاسم آباد سفلی جنگل نوردی در جنگل های واجارگا کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جواهر دشت
 • ۰۹۱۲۳۳۰۸۱۲۰
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • بامداد دوم آبان
 • 1399/08/02

قله کلون بستک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • شمشک
 • سرپرست: امیر قهرمانی

 • 4بامداد
 • 1399/08/02

قله دشته (1399/06/28) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کرج
 • ۰۹۱۲۳۶۱۰۰۳۸
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 6 بامداد
 • 1399/06/28

قله شاهنشین (1399/06/21) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • تهران
 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/06/21

قله علم کوه (1399/06/19) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاردشت
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 6 بامداد
 • 1399/06/19

قله اشگدر کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/05/31

قله کرچان کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/05/10

صعود قله یخچال بلندترین قله استان همدان کوه پیمایی


 • همدان
 • ۰۹۱۲۳۶۱۰۰۳۸
 • سرپرست: نسرین صابری

 • ظهر روز پنجشنبه
 • 1399/04/12

قله دماوند کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سرپرست: فیروز رسولی

 • ظهر روز چهارشنبه
 • 1399/04/11

سیبان دره تفریحی


 • ساوجبلاغ
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/04/06

کمپینگ دامنه های دالانپر


 • 09199020029
 • سرپرست: باب

 • 12 شب
 • 1399/03/27

قله شاهوار و قله گاوکشان کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان سمنان و گلستان
 • ۰۹۱۲۳۶۱۰۰۳۸
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 11 شب
 • 1399/03/27

قله کندر کوه پیمایی


 • روستای کندر
 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/03/23

اتواستاپ دیلمان به املش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دیلمان
 • 09123308120
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 1399/03/14

قله آسمان کوه کوهپیمایی و کوهنوردی


 • هیو
 • ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲
 • سرپرست: محمد گلباز

 • 4 بامداد
 • 1398/12/09

دوره آموزشی کار با جی پی اس آموزشی


 • کرج
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 1398/12/08

قله سیاه سنگ (3560 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سنگان
 • ٠٩٣٨٥٨٥٣٣٩٠
 • سرپرست: ایمان کهزادی

 • 4 بامداد
 • 1398/11/25

تور جزیره شهیون


 • شهیون
 • 09199020029
 • سرپرست: بابک دکتر زاده

 • 5 بامداد
 • 1398/11/21

برف بازی


 • خور
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/11/18

کارگاه آموزشی نجات در برف (بهمن شناسی) آموزشی


 • خور
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 1398/11/17

کار آموزی آبشار یخی (بانوان)


 • آبشار یخی
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 1398/11/16

قله ارژنگ کوهپیمایی و کوهنوردی


 • طالقان
 • ۰۹۳۵۴۳۸۶۳۱۰
 • سرپرست: امیر حسام مقیمی

 • 5 بامداد
 • 1398/11/04

کارآموزی یخنوردی (آقایان) آموزشی


 • آبشار یخی
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 1398/11/02

قله کیقباد کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 09123610038
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/10/27

قله سایت (دشته) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ۰۹۳۶۷۱۴۷۱۳۶
 • سرپرست: بهزاد عبدالمالکی

 • 5 بامداد
 • 1398/10/20

پیمایش خط الرأس لیز و لیچه کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 09123308120
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 5 بامداد
 • 1398/10/13

قله دوبرار کرج کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1398/10/06

قله پزه چال (3300 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دروان
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/09/29

قله چشمه شاهی (3200 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • واریش
 • 09123308120
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 5 بامداد
 • 1398/09/22

قله آزاد کوه 22 آذر 98 کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاک بالا
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 بامداد
 • 1398/09/21

قله بل (بلندترین قله استان فارس) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان فارس
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 9 شب
 • 1398/09/13

دوره نجات فنی آموزشی


 • سرپرست: استاد گوردزی

 • 1398/08/30

مبانی جستجو در کوهستان آموزشی


 • سرپرست: مهدی فراهانی

 • 1398/08/28

قله سه چال (4008 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دیزین
 • 09385853390
 • سرپرست: ایمان کهزادی

 • 5 بامداد
 • 1398/08/24

کار آموزی کوهپیمایی آموزشی


 • سرپرست: استاد امانی

 • 1398/08/22

قله شاه جهان و شیر باد کوهپیمایی و کوهنوردی


 • خراسان جوبی و شمالی
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 1398/08/22

قله سیوک کوهپیمایی و کوهنوردی


 •  ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/08/17

اتو استاپ پونل به آبشار ویسادار کوهپیمایی و کوهنوردی


 • پونل
 • 09123308120
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 11 شب
 • 1398/08/15

اتو استاپ دیلمان به سیاهکل کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دیلمان
 • 09123308120
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 12 شب
 • 1398/07/25

قله شاهو (طرح سیمرغ) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کرمانشاه
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/28

قله نواکوه(2800 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای قاضی کلایه
 • ۰۹۳۵۴۳۸۶۳۱۰
 • سرپرست: امیرحسام مقیمی

 • 5 بامداد
 • 1398/06/22

قله علم کوه (4850 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاردشت
 • 09141912298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 5 بامداد
 • 1398/06/18

قله خونکهار (3350 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای دروان
 • 09199912075
 • سرپرست: میثم جواهری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/15

قله سرلت کوهپیمایی و کوهنوردی


 • امام زاده داود
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/08

قله شاه البرز (4170 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • طالقان
 • 09123679572
 • سرپرست: محمد گلباز

 • 5 بامداد
 • 1398/06/07

قله پرسون (3160 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای افجه
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 5 بامداد
 • 1398/06/01

قله آرارات( ترکیه) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۹۸
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 5 بامداد
 • 1398/05/29

قله دونا (3600 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای دونا
 • 09122363101
 • سرپرست: محمد عزتی

 • 5 بامداد
 • 1398/05/25

قله ورکش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • 09385853390
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/05/18

قله سبلان ( 4811 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • اردبیل ( مشکین شهر)
 • ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۹۸
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 9 شب
 • 1398/05/09

شامل حروفچینی کوه پیمایی


 • جاده هراز
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 بامداد
 • 1398/05/04

قله دماوند ( جبهه شمالی) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای ناندل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 10:00
 • 1398/05/04

دوره سنگ پیشرفته آقایان آموزشی


 • پل خواب
 • 09121012811
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 7 بامداد
 • 1398/05/01

قله آبک ( 3488 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • فشم (روستای میگون)
 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/04/30

قله تاریک نو (3150 متر) کوه پیمایی


 • منطقه گچسر
 • 09385853390
 • سرپرست: ایمان کهزادی

 • 5 بامداد
 • 1398/04/28

قله کلونچی (4221 متر) کوه پیمایی


 • استان چهار محال بختیاری
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 22:00
 • 1398/04/27

قله قلعه دختر (3180 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 0937323358
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 بامداد
 • 1398/04/21

شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی


 • شرکت داده پردازان راستین
 • 09123456789
 • سرپرست: ناصر حجازی

 • 3 عصر
 • 2024/05/29

قله عباسعلی


 • زاهدان
 • 09123456789
 • سرپرست: علی عباسی

 • 1 بعد از ظهر
 • 2024/05/29

قله بلقیس کوهپیمایی و کوهنوردی


 • زنجان
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 5 بامداد
 • 1398/04/14

قله اشکدر (3220 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/04/09

خط الراس دوبرار کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده هراز
 • 0937323583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 18:00
 • 1398/04/06

کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما آموزشی


 • کرج
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

قله الوند کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان همدان-سطح برنامه نیمه سنگین
 • 09123485215
 • سرپرست: فرهاد قرایی

 • 05:00 بامداد