گزارش برنامه قله آزاد کوه

  • تاریخ اجرای برنامه : 1402/04/16

16 تیرماه 1402

     سطح برنامه : متوسط 

 سرپرست برنامه : جناب اقای رمضان محمدی سرشت 

 شماره تماس : 09123617737

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو