اعضای اصلی

avatar mx-auto white

وحید طاهری

کارگروه کوهنوردی و فضای مجازی

avatar mx-auto white

نسرین صابری

موسس و مدیرعامل

avatar mx-auto white

بابک دکترزاده

موسس و مدیر عامل

مربی و مدرس کوهپیمایی و برف و یخ و سنگنوردی، عضو سابق کارگروهها و هیئت رییسه هیئت کوهنوردی استان البرز با 15سال سابقه کوهنوردی صعود های شاخص برون مرزی موستاق آتا و آیلند پیک، داخلی صعود زمستانه قلل مرتفع ایران از جمله دماوند و سبلان و…، خط الراس دماوند به علم کوه. صعود قله علم کوه از طریق گرده آلمانها، صعود یخچال شمالی سبلان

اعضای باشگاه

  • امیر قهرمانی
  • جاوید اصغری
  • هدا احساني
  • مه گل کوهستانی
  • معصومه زارعي نژاد
  • معصومه زارعي نژاد