اعضای اصلی

avatar mx-auto white

وحید طاهری

کارگروه کوهنوردی و فضای مجازی

avatar mx-auto white

نسرین صابری

موسس و مدیرعامل

avatar mx-auto white

بابک دکترزاده

موسس و مدیر عامل

مربی و مدرس کوهپیمایی و برف و یخ و سنگنوردی، عضو سابق کارگروهها و هیئت رییسه هیئت کوهنوردی استان البرز با 15سال سابقه کوهنوردی صعود های شاخص برون مرزی موستاق آتا و آیلند پیک، داخلی صعود زمستانه قلل مرتفع ایران از جمله دماوند و سبلان و…، خط الراس دماوند به علم کوه. صعود قله علم کوه از طریق گرده آلمانها، صعود یخچال شمالی سبلان

اعضای باشگاه

 • امیر قهرمانی
 • جاوید اصغری
 • هدا احساني
 • مه گل کوهستانی
 • معصومه زارعي نژاد
 • فرهاد عربیان
 • رامین کارخانه
 • علی علی
 • سید بهزاد حسینی
 • حدیث صفری
 • حسین مهری
 • پرستو فرد
 • پرستو فرد
 • بهرام آدينه وند
 • داود علیئی
 • داود علیئی
 • راوک حسن پور
 • مهناز ماهر
 • مهناز ماهر
 • حسام مقدم
 • حسام مقدم
 • ایلارا باقری
 • سمیرا رحیمی رحیمی
 • سمیرا رحیمی رحیمی
 • OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site
 • OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site
 • لیلا حیدری
 • فرهاد برج خانی
 • فرهاد برج خانی
 • ناصر محمدی
 • ناصر محمدی
 • محمدرضا حیدری
 • سمیه حدادی
 • سینا مجیدی
 • سینا مجیدی
 • سالار لكي محلهء
 • محمدرضا لطفی
 • محمدرضا لطفی
 • امیر حشمتی
 • آرش ملک لو
 • آرش ملک لو
 • فاطمه صاحبی
 • میثم رضیی
 • Ethiopian Birr Fork
 • Salad Knolls
 • Salad Knolls
 • اسماعیل پناهی شاد
 • auxiliary Response
 • full-range green
 • full-range green
 • رامین فتح زاده
 • رامین فتح زاده
 • رامین فتح زاده
 • revolutionary transmit
 • leverage Electronics
 • New Zealand Dollar Chief
 • RAM Programmable
 • RAM Programmable
 • Stand-alone bandwidth
 • Stand-alone bandwidth
 • Direct Berkshire
 • Direct Berkshire
 • invoice card
 • invoice card
 • یاسر شکرالهی
 • یاسر شکرالهی
 • transparent Chief
 • محمد رضا نصیری انصاری
 • محمد رضا نصیری انصاری
 • Steel integrated
 • Steel integrated
 • RAM leverage
 • RAM leverage
 • South Dakota Forward
 • South Dakota Forward
 • rich Mouse
 • محمدعلی (نام مستعار قاسم) قاسمی
 • محمدعلی (نام مستعار قاسم) قاسمی
 • Wisconsin Quality-focused
 • Wisconsin Quality-focused
 • Refined Licensed
 • connecting Cape
 • connecting Cape
 • بهار صادقیان
 • رضا مطوری
 • رضا مطوری
 • شادی قدیری
 • شادی قدیری
 • Steel Gorgeous
 • Steel Gorgeous
 • اسلام آقازاده تولیر
 • e-business optical
 • e-business optical
 • محمد حسین شعبانی
 • محمد حسین شعبانی
 • Fresh Table
 • Fresh Table
 • Awesome Rubber Car strategic
 • Awesome Rubber Car strategic
 • محمد جعفری
 • محمد جعفری
 • امید بابایی
 • سوگند رحمانی
 • شقایق شهرادی
 • نبی معروفی
 • نبی معروفی
 • نبی معروفی
 • محمد حسین کرمی
 • حسین اسلامی
 • حسین اسلامی
 • ننذررتذن مودزز ي
 • داریوش رجایی
 • سید محمد محی الدینی
 • سید محمد محی الدینی
 • سامان پرندآور