اعضای اصلی

avatar mx-auto white

وحید طاهری

کارگروه کوهنوردی و فضای مجازی

avatar mx-auto white

نسرین صابری

موسس و مدیرعامل

avatar mx-auto white

بابک دکترزاده

موسس و مدیر عامل

مربی و مدرس کوهپیمایی و برف و یخ و سنگنوردی، عضو سابق کارگروهها و هیئت رییسه هیئت کوهنوردی استان البرز با 15سال سابقه کوهنوردی صعود های شاخص برون مرزی موستاق آتا و آیلند پیک، داخلی صعود زمستانه قلل مرتفع ایران از جمله دماوند و سبلان و…، خط الراس دماوند به علم کوه. صعود قله علم کوه از طریق گرده آلمانها، صعود یخچال شمالی سبلان

اعضای باشگاه

 • امیر قهرمانی
 • جاوید اصغری
 • هدا احساني
 • مه گل کوهستانی
 • معصومه زارعي نژاد
 • فرهاد عربیان
 • رامین کارخانه
 • علی علی
 • سید بهزاد حسینی
 • حدیث صفری
 • حسین مهری
 • پرستو فرد
 • پرستو فرد
 • بهرام آدينه وند
 • داود علیئی
 • داود علیئی
 • راوک حسن پور
 • مهناز ماهر
 • مهناز ماهر
 • حسام مقدم
 • حسام مقدم
 • ایلارا باقری
 • سمیرا رحیمی رحیمی
 • سمیرا رحیمی رحیمی
 • OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site
 • OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site OV6IPE8R6RW Your payment report www.plutio.site
 • لیلا حیدری
 • فرهاد برج خانی
 • فرهاد برج خانی
 • ناصر محمدی
 • ناصر محمدی
 • محمدرضا حیدری
 • سمیه حدادی
 • سینا مجیدی
 • سینا مجیدی
 • سالار لكي محلهء