تقویم کوه پیمایی و کوهنوردی

# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1399/07/18 کوهپیمایی و کوهنوردی قله علمدار (3155 متر) 1/5 روز فیروز رسولی 09141912298 شهرستان مرند
1 1399/07/18 کوهپیمایی و کوهنوردی قله کلوگان ( 2942 متر) 1 روز وحید طاهری 09373233583 منطقه لواسان
1 1399/07/04 کوهپیمایی و کوهنوردی قله سوتک کوچک (3710 متر) 1 روز محمد گلباز ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲ وارنگه رود
1 1399/07/11 کوهپیمایی و کوهنوردی قله کلکچال (3350 متر) 1 روز ابوالفضل بابایی ۰۹۱۲۵۲۶۲۳۷۲ پارک جمشیدیه
1 1398/07/25 کوهپیمایی و کوهنوردی قله هزار (4501 متر) طرح سیمرغ 2روز نسرین صابری 09123610038 کرمان
1 1398/07/19 کوهپیمایی و کوهنوردی قله سکه نو (3877 متر) 1 روز امیر حسام مقیمی ۰۹۳۵۴۳۸۶۳۱۰ وارنگه رود
1 1398/07/11 کوهپیمایی و کوهنوردی قله شاه معلم (3058 متر) 1/5 روز وحید طاهری 09373233583 ماسوله
1 1398/07/12 کوهپیمایی و کوهنوردی قله سوتک کوچک 1 روز بهزاد عبدلمالکی ۰۹۳۶۷۱۴۷۱۳۶ وارنگه دور
1 1398/07/05 کوهپیمایی و کوهنوردی قله بازارک (3750 متر) 1 روز حسین زحمتکش ۰۹۱۹۲۷۲۳۷۶۹ امام زاده داود
1 1398/07/04 کوهپیمایی و کوهنوردی قله سات (4016 متر) 2روز محمد گلباز 09123679572 طالقان
# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1399/08/09 کوهپیمایی و کوهنوردی قله بریال 1 رمضان محمدی سرشت
1 1399/08/02 کوهپیمایی و کوهنوردی قله کلون بستک 1 امیر قهرمانی شمشک
1 1399/08/23 کوهپیمایی و کوهنوردی مرداب هسل 1 روز حامد همتی ۰۹۳۶۱۲۲۲۶۸۲ مرزن آباد
1 1399/08/02 کوهپیمایی و کوهنوردی اتو استاپ جواهر دشت به قاسم آباد سفلی جنگل نوردی در جنگل های واجارگا 3 روز سعدی بیک زاده ۰۹۱۲۳۳۰۸۱۲۰ جواهر دشت
1 1399/08/16 کوهپیمایی و کوهنوردی قله منار (3600 متر) 1 روز همایون جهانشاهی ۰۹۲۱۶۸۶۴۹۳۹ روستای مورود
1 1399/08/30 کوهپیمایی و کوهنوردی جنگل راش 1 روز محمد گلباز ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲ سوادکوه
1 1398/08/22 کوهپیمایی و کوهنوردی قله شاه جهان و شیر باد 3 روز نسرین صابری 09123610038 خراسان جوبی و شمالی
1 1398/08/24 کوهپیمایی و کوهنوردی قله سه چال (4008 متر) 1 روز ایمان کهزادی 09385853390 دیزین
1 1398/08/15 کوهپیمایی و کوهنوردی اتو استاپ پونل به آبشار ویسادار 3 روز سعدی بیک زاده 09123308120 پونل
1 1398/08/17 کوهپیمایی و کوهنوردی قله سیوک 1 روز رمضان محمدی سرشت  ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1399/09/14 کوهپیمایی و کوهنوردی قله آبک 1 روز ابوالفضل بابایی ۰۹۱۲۵۲۶۲۳۷۲ منطقه فشم
1 1398/09/21 کوهپیمایی و کوهنوردی قله آزاد کوه 22 آذر 98 2 روز وحید طاهری 09373233583 کلاک بالا
1 1398/09/29 کوهپیمایی و کوهنوردی قله پزه چال (3300 متر) 1 روز نسرین صابری 09123610038 دروان
1 1398/09/22 کوهپیمایی و کوهنوردی قله چشمه شاهی (3200 متر) 1 روز سعدی بیک زاده 09123308120 واریش
1 1398/09/13 کوهپیمایی و کوهنوردی قله بل (بلندترین قله استان فارس) 2روز نسرین صابری 09123610038 استان فارس

جدیدترین برنامه ها

قله علمدار (3155 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


  • شهرستان مرند
  • 09141912298
  • سرپرست: فیروز رسولی

  • 10 شب
  • 1399/07/18

آخرین گزارش برنامه ها

کوهپیمایی و کوهنوردی
قله بریال

1399/08/09

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله کلون بستک

1399/08/02

مشاهده
کوهپیمایی و کوهنوردی
قله سوتک کوچک (3710 متر)

1399/07/04

مشاهده

چرا آسمان البرز

01
ایمنی

اجرای برنامه های ایمن، برنامه های اجرا شده از بدو تاسیس جهت تاییدیه

02
محیطی سالم، فرهنگی و خانوادگی

فضای سالم مبتنی بر اصول اخلاقی و فرهنگی در کلیه برنامه های کوهنوردی ، طبیعت گردی و گردشگری

03
آموزش آکادمیک

آموزش آکادمیک زیر نظر مربیان و مدرسان متخصص و باتجربه و اخذ مدرک معتبر از فدراسیون کوهنوردی

04
تخصص و تجربه

انتخاب افراد متخصص و تحصیلکرده و مدیر با رزومه مناسب در ارکان مدیریت و تصمیم سازی باشگاه

05
تنوع

استفاده از برنامه های متنوع در همه سطوح از برنامه های مبتدی و خانوادگی گردشگری و طبیعت گردی تا برنامه های حرفه ای صعودهای شاخص ، هیمالیا نوردی و صعودهای زمستانه بلند و دیواره نوردی و یخنوردی

06