• اخبار
  • 20-08-24
  • admin
دل مان شکست . پاره ای از وجود مان به پرواز درآمد . آن که روزی بر قله های می ایستاد . اکنون بر بالین ابر ها . در کائنات ایستاده ..... 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 با قلبی آکنده و متاثر از فراغ پرواز یار عاشق .مهر جاودان و دوستی صمیمی .مربی ارزنده و موسس باشگاه آسمان البرز به اطلاع دوستان و همنوردان می رسانیم . بابک دکتر زاده آسمانی البرز به آسمان ها پیوست روحش در آرامش و خاطرش جاویدان باد 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 از ملکوتیم و رها در لاهوت نیست ما را سکون در هر جهان 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 روابط عمومی باشگاه آسمان البرز