تقویم طبیعت گردی

# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1402/08/17 تفریحی پیمیایش اسالم به خلخال 2 و نیم روز نسرین صابری 09123610038 اسالم
1 1402/08/25 تفریحی کویر ورزنه دو روزه نسرین صابری 09126310038 استان اصفهان
1 1402/08/04 تفریحی طبیعت گردی آبشار آلاشور دو روزه مجید قمی نجارده 09129438574 مازندران
1 1399/08/23 کوهپیمایی و کوهنوردی مرداب هسل 1 روز حامد همتی ۰۹۳۶۱۲۲۲۶۸۲ مرزن آباد
1 1399/08/02 کوهپیمایی و کوهنوردی اتو استاپ جواهر دشت به قاسم آباد سفلی جنگل نوردی در جنگل های واجارگا 3 روز سعدی بیک زاده ۰۹۱۲۳۳۰۸۱۲۰ جواهر دشت
1 1399/08/30 کوهپیمایی و کوهنوردی جنگل راش 1 روز محمد گلباز ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲ سوادکوه

تقویم فنی

# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1402/08/19 فنی گرده روته 1 روزه وحید طاهری 0937233583 فشم
# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1402/09/24 فنی یخچال شمالی سبلان 3 روزه وحید طاهری 09373233583 اردبیل

تقویم کوهپیمایی و کوهنوردی

# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1402/08/26 کوهپیمایی و کوهنوردی صعود چکاد سوتک کوچک 1 روزه هاله یزدانی 09332724209 وارنگه رود
1 1402/08/19 کوهپیمایی و کوهنوردی صعود به چکاد نوسوم بویدر 1 روزه حسین زحمتکش 09192723769 دیزین
1 1402/08/12 کوهپیمایی و کوهنوردی صعود به چکاد شاه علمدار(به علت شرایط بد جوی کنسل شد) 1 روزه داوود دانایی 09173429556 مازندران
1 1402/08/05 کوهپیمایی و کوهنوردی صعود به چکاد شاه نشین و توچال 1 روزه رضان محمدی سرشت 09123617737 امام زاده داوود
1 1399/08/09 کوهپیمایی و کوهنوردی قله بریال 1 رمضان محمدی سرشت
1 1399/08/02 کوهپیمایی و کوهنوردی قله کلون بستک 1 امیر قهرمانی شمشک
1 1399/08/23 کوهپیمایی و کوهنوردی مرداب هسل 1 روز حامد همتی ۰۹۳۶۱۲۲۲۶۸۲ مرزن آباد
1 1399/08/02 کوهپیمایی و کوهنوردی اتو استاپ جواهر دشت به قاسم آباد سفلی جنگل نوردی در جنگل های واجارگا 3 روز سعدی بیک زاده ۰۹۱۲۳۳۰۸۱۲۰ جواهر دشت
1 1399/08/16 کوهپیمایی و کوهنوردی قله منار (3600 متر) 1 روز همایون جهانشاهی ۰۹۲۱۶۸۶۴۹۳۹ روستای مورود
1 1399/08/30 کوهپیمایی و کوهنوردی جنگل راش 1 روز محمد گلباز ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲ سوادکوه
# تاریخ نوع برنامه نام برنامه مدت برنامه نام سرپرست شماره توضیحات و محل اجرا
1 1402/09/24 کوهپیمایی و کوهنوردی صعود چکاد پرسون 1 روزه مجید قمی نجارده 09129438574 لواسانات
1 1402/09/10 کوهپیمایی و کوهنوردی صعود چکاد شاه زید 1 روزه داوود دانایی 09173429556 مازندران
1 1402/09/03 کوهپیمایی و کوهنوردی صعمود چکادهای کندر و بارو 1 روزه رمضان محمدی سرشت 09123617737 جاده چالوس
1 1400/09/26 کوهپیمایی و کوهنوردی قله بازارک یک روزه نسرین صابری 09123610038 جاده کرج-چالوس -شهرستانک
1 1400/09/19 کوهپیمایی و کوهنوردی قله تخت اجرا شده در 1روز حامد حمتی 09361222682 کردان-کوهسار-ولیان
1 1400/09/12 کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی قله برف انبار(غلیق) اجرا شده در 1روز همایون جهانشاهی 09216864939 استان قم-شهر قم-بخش کهک-روستای فردو
1 1399/09/14 کوهپیمایی و کوهنوردی قله آبک 1 روز ابوالفضل بابایی ۰۹۱۲۵۲۶۲۳۷۲ منطقه فشم
1 1398/09/21 کوهپیمایی و کوهنوردی قله آزاد کوه 22 آذر 98 2 روز وحید طاهری 09373233583 کلاک بالا
1 1398/09/29 کوهپیمایی و کوهنوردی قله پزه چال (3300 متر) 1 روز نسرین صابری 09123610038 دروان
1 1398/09/22 کوهپیمایی و کوهنوردی قله چشمه شاهی (3200 متر) 1 روز سعدی بیک زاده 09123308120 واریش

جدیدترین برنامه ها

پیمیایش اسالم به خلخال تفریحی


 • اسالم
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 صبح
 • 1402/08/17

یخچال شمالی سبلان فنی


 • اردبیل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/09/24

صعود چکاد پرسون کوهپیمایی و کوهنوردی


 • لواسانات
 • 09129438574
 • سرپرست: مجید قمی نجارده

 • 5 صبح
 • 1402/09/24

آخرین گزارش برنامه ها

چرا آسمان البرز

01
ایمنی

اجرای برنامه های ایمن، برنامه های اجرا شده از بدو تاسیس جهت تاییدیه

02
محیطی سالم، فرهنگی و خانوادگی

فضای سالم مبتنی بر اصول اخلاقی و فرهنگی در کلیه برنامه های کوهنوردی ، طبیعت گردی و گردشگری

03
آموزش آکادمیک

آموزش آکادمیک زیر نظر مربیان و مدرسان متخصص و باتجربه و اخذ مدرک معتبر از فدراسیون کوهنوردی

04
تخصص و تجربه

انتخاب افراد متخصص و تحصیلکرده و مدیر با رزومه مناسب در ارکان مدیریت و تصمیم سازی باشگاه

05
تنوع

استفاده از برنامه های متنوع در همه سطوح از برنامه های مبتدی و خانوادگی گردشگری و طبیعت گردی تا برنامه های حرفه ای صعودهای شاخص ، هیمالیا نوردی و صعودهای زمستانه بلند و دیواره نوردی و یخنوردی

06