تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله اشگدر کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/05/31

قله کرچان کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/05/10

قله دونا (3600 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای دونا
 • 09122363101
 • سرپرست: محمد عزتی

 • 5 بامداد
 • 1398/05/25

قله ورکش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای سنج
 • 09385853390
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/05/18

قله آرارات( ترکیه) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۹۸
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 5 بامداد
 • 1398/05/29

قله سبلان ( 4811 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • اردبیل ( مشکین شهر)
 • ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۹۸
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 9 شب
 • 1398/05/09

قله دماوند ( جبهه شمالی) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای ناندل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 10:00
 • 1398/05/04

قله عباسعلی


 • زاهدان
 • 09123456789
 • سرپرست: علی عباسی

 • 1 بعد از ظهر
 • 2024/04/22

دوره سنگ پیشرفته آقایان آموزشی


 • پل خواب
 • 09121012811
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 7 بامداد
 • 1398/05/01