تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله آراکوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای کمرد
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 04:40
 • 1401/01/26

قله خونکهار کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای نشترود-جاده چالوس
 • 09191278271
 • سرپرست: هدا احسانی

 • 05:00
 • 1401/01/26

قله دومیر کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان مرکزی
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 21:00
 • 1401/01/19

شامل حروفچینی کوه پیمایی


 • جاده هراز
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 بامداد
 • 1398/05/04