تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله دشته (1399/06/28) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کرج
 • ۰۹۱۲۳۶۱۰۰۳۸
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 6 بامداد
 • 1399/06/28

قله شاهنشین (1399/06/21) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • تهران
 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/06/21

قله علم کوه (1399/06/19) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاردشت
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 6 بامداد
 • 1399/06/19

قله شاهو (طرح سیمرغ) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کرمانشاه
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/28

قله نواکوه(2800 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای قاضی کلایه
 • ۰۹۳۵۴۳۸۶۳۱۰
 • سرپرست: امیرحسام مقیمی

 • 5 بامداد
 • 1398/06/22

قله علم کوه (4850 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاردشت
 • 09141912298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 5 بامداد
 • 1398/06/18

قله پرسون (3160 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای افجه
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 5 بامداد
 • 1398/06/01

قله خونکهار (3350 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای دروان
 • 09199912075
 • سرپرست: میثم جواهری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/15

قله سرلت کوهپیمایی و کوهنوردی


 • امام زاده داود
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 بامداد
 • 1398/06/08

قله شاه البرز (4170 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • طالقان
 • 09123679572
 • سرپرست: محمد گلباز

 • 5 بامداد
 • 1398/06/07