تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

پیمیایش اسالم به خلخال تفریحی


 • اسالم
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 صبح
 • 1402/08/17

کویر ورزنه تفریحی


 • استان اصفهان
 • 09126310038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 00:00 بامداد
 • 1402/08/25

طبیعت گردی آبشار آلاشور تفریحی


 • مازندران
 • 09129438574
 • سرپرست: مجید قمی نجارده

 • 5 صبح
 • 1402/08/04

قله تاریک نو کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس . روستای کهنه ده
 • 09123762376
 • سرپرست: مسعود موسیوند

 • 5 صبح
 • 1402/02/14

قله پورا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • البرز/ارنگه
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 06:15
 • 1400/11/29

مرداب هسل کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مرزن آباد
 • ۰۹۳۶۱۲۲۲۶۸۲
 • سرپرست: حامد همتی

 • 4 بامداد
 • 1399/08/23

اتو استاپ جواهر دشت به قاسم آباد سفلی جنگل نوردی در جنگل های واجارگا کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جواهر دشت
 • ۰۹۱۲۳۳۰۸۱۲۰
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • بامداد دوم آبان
 • 1399/08/02

جنگل راش کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سوادکوه
 • ۰۹۱۲۳۶۷۹۵۷۲
 • سرپرست: محمد گلباز

 • 4 بامداد
 • 1399/08/30

سیبان دره تفریحی


 • ساوجبلاغ
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/04/06