تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله آسمانسرا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • منطقه شمیرانات
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 2 بامداد
 • 1402/02/15

قله الوند کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان همدان-سطح برنامه نیمه سنگین
 • 09123485215
 • سرپرست: فرهاد قرایی

 • 05:00 بامداد

پیمایش خط الراس سماموس به سیالان کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان گیلان-سطح برنامه سنگین
 • 0937233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/02/26

قله ناز کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس-روستای کلوان
 • 09123617737
 • سرپرست: رضان محمدی سرشت

 • 5 صبح
 • 1402/02/28

قله درفک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • گیلان - دیلمان - روستای شاه شهیدان
 • 09192723769
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 12 بامداد
 • 1402/02/26

قله تاریک نو کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس . روستای کهنه ده
 • 09123762376
 • سرپرست: مسعود موسیوند

 • 5 صبح
 • 1402/02/14

قله کوبری و یخچال


 • سرپرست: فرهاد قرائی

 • 24:33
 • 1401/05/17

قله ارارات کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • 09145042298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:30
 • 1401/04/22

سکه نو به هزارلا کوهپیمایی و کوهنوردی


 • وارنگه رود
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 05:00
 • 1401/04/10

قله سبلان کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مشکین شهر
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:00
 • 1401/04/08