تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

یخچال شمالی سبلان فنی


 • اردبیل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/09/24

گرده روته فنی


 • فشم
 • 0937233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/08/19

پیمایش خط الراس سماموس به سیالان کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان گیلان-سطح برنامه سنگین
 • 0937233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/02/26