گزارش برنامه دوره سنگ پیشرفته آقایان

  • تاریخ اجرای برنامه : 1398/05/01

برگزاری دوره سنگ پیشرفته آقایان

باشگاه کوهنوردی آسمان البرز

زمان : ۱ تا ۴ مرداد

پیشنیاز : سنگ مقدماتی

مدرس : استاد فراهانی

ظرفیت باقیمانده ۱ نفر

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

آلبوم تصاویر

ویدیو

دوره سنگ پیشرفته آقایان

.

اعضای شرکت کننده