گزارش برنامه سکه نو به هزارلا

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/04/10

نام برنامه: سکه نو به هزارلا

 نوع برنامه : متوسط رو به بالا
وسایل مورد نیاز: کوله کوهنوردی، کفش کوهنوردی، باتون کوهنوردی یک جفت، عینک آفتابی، دستمال
سر، کرم ضد آفتاب، بادگیر، گورتکس، دستکش، آب سه لیتر، یک وعده صبحانه و نهار
هدف برنامه: ابتدا صعود به قله سکه نو از یال باالی روستا و سپس صعود به قله هزارلا
نکته: مسیر رفت و برگشت یکسان نمیباشند، لذا همه چیز باید مطابق با برنامه ریزی از قبل تعین شد اجرا
گردد.
قبل از برنامه صعود، تمامی مسیر صعود و فرود همراه با جزئیات آن از طریق یک فایل پی دی اف در گروه
بطور کامل تشریح گردید.

وظایف اعضا:
سرپرست :داود دانائی
سر قدم :رضا بیات
ته قدم: فرهاد قرائی
عکاس: مسعود رهبر زارع
گزارش برنامه :داود دانائی
پشتیبانی برنامه: عاطفه محمودی
ارتباط با پشتیبان :مهدی ابراهیمی
امداد و نجات: همایون حمیدی ایران

تعداد اعضای حاضر در برنامه: 11 نفر

تعداد اعضای مهمان

نام و نام خانوادگی اعضای مهمان
نفر علیرضا فخرائی پور، میثم نوروزی، بهنام جعفری،
همایون حمیدی ایران، صادق ولدخانی، عباس
قمرپور
تعداد اعضای عضو باشگاه

نام و نام خانوادگی اعضای باشگاه آسمان البرز

  نفر فرزان نامجو، داود دانائی، مهدی ابراهیمی معین
آبادی، حیدر رضا زاده، محمد مهدلو، مسعود رهبر
زارع، رضا بیات، فرهاد قرائی، کیانوش رضائی، مجید
طالبلو
اطالعات کلی برنامه:
اطالعات کلی برنامه قله سکه نو به هزارال
4/10/ 1401برنامه تاریخ
ساعت شروع به حرکت از کرج :3بامداد جمعه
محل شروع به حرکت البرز، کرج، میدان ساسانی، درب پارکینگ شبانه روزی چمران
مکان پای کار استان البرز، روستای وارنگه رود
محل اتمام برنامه استان البرز، روستای وارنگه رود، پارکینگ روستای وارنگه رود
زمان رسیدن به پای کار:  04:00 صبح
زمان شروع برنامه : 05:07
زمان اتمام برنامه :10:11
مدت زمان پیمایش 10 ساعت و ده دقیقه
ارتفاع پای کار از سطح آب های آزاد 1441 متر
ارتفاع قله سکه نو از سطح آب های آزاد 3440 متر طبق نقشه های توپو گرافی
میزان افزایش ارتفاع 1311 متر
مسافت طی شده 1331 کیلومتر
سرعت میانگین 1 کیلو متر بر ساعت
وضعیت آب و هوا بین ساعات 10 تا 13 روی قله
های سکه نو و هزارال بر اساس میانگین 4 مدل
هواشناسی
میانگین دمای هوا میانگین سرعت باد وضعیت
بارش
11 درجه سانتیگراد
13 کیلومتر برساعت
بدون بارش از جنوب به شمال

موقعیت قله سکه نو شمال غربی: قله هزارال
جنوب شرقی: سه چال
جنوب: چال گردن
جنوب غربی: روستای والیت رود
شمال غربی: روستای وارنگه رود
شمال شرقی: سوتک-کمان کوه-آزاد کوه
موقعیت قله هزارال جنوب شرقی: سکه نو
غرب: روستای وارنگه رود
شمال شرقی: خرسلک-یخچال-کمان کوه-سوتک
جنوب غربی: روستای والیت رود
31 S :31111E 3111:34N کار پای مختصات
مختصات قله سکه نو 3N:31141 31411E :31S
31S :31311E 3111434N هزارال مختصات
مسیر های صعود به سکه نو 1-از شمال غربی قله: 1-1 :مسیر روستای وارنگه رود یال غربی )از کنار دکل مخابراتی(، 1-1 :
روستای وارنگه رود، دره هزارال، گردنه هزارال، قله سکه نو

1-از جنوب غربی قله: مسیر روستای ولایت رود
مسیر های صعود به هزارال 1-از یال منتهی به پارکینگ روستای وارنگه رود
1-از روستای وارنگه رود، مسیر دره هزارال، قله هزارال
وضعیت چشمه و آب در مسیر ما چشمه ای وجود ندارد
وضعیت آنتن دهی روی یال صعود آنتن دهی تقریبا مناسب است، در برخی نقاط نزدیک قله و خود قله آنتن دهی
و اینترنت وجود دارد
روی قله سکه نو اینترنت بسیار خوبی دارد
در مسیر برگشت از سکه نو به هزارال وضعیت آنتن دهی و اینترنت ضعیف می باشد

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو