برنامه ها

در این قسمت برنامه ها را مشاهده می کنید

فیلتر:

دوره آموزشی کار با جی پی اس آموزشی


 • کرج
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما آموزشی


 • کرج
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

کارگاه آموزشی نجات در برف (بهمن شناسی) آموزشی


 • خور
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

کارآموزی یخنوردی (آقایان) آموزشی


 • آبشار یخی
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

مبانی جستجو در کوهستان آموزشی


 • سرپرست: مهدی فراهانی

دوره نجات فنی آموزشی


 • سرپرست: استاد گوردزی

کار آموزی کوهپیمایی آموزشی


 • سرپرست: استاد امانی

دوره سنگ پیشرفته آقایان آموزشی


 • پل خواب
 • 09121012811
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 7 بامداد