تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله آسمانسرا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • منطقه شمیرانات
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 2 بامداد
 • 1402/02/15

قله الوند کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان همدان-سطح برنامه نیمه سنگین
 • 09123485215
 • سرپرست: فرهاد قرایی

 • 05:00 بامداد

دوره آموزشی کار با جی پی اس آموزشی


 • کرج
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 1398/12/08

کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما آموزشی


 • کرج
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

کارگاه آموزشی نجات در برف (بهمن شناسی) آموزشی


 • خور
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 1398/11/17

کارآموزی یخنوردی (آقایان) آموزشی


 • آبشار یخی
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی

 • 1398/11/02

مبانی جستجو در کوهستان آموزشی


 • سرپرست: مهدی فراهانی

 • 1398/08/28

دوره نجات فنی آموزشی


 • سرپرست: استاد گوردزی

 • 1398/08/30

کار آموزی کوهپیمایی آموزشی


 • سرپرست: استاد امانی

 • 1398/08/22

شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی


 • شرکت داده پردازان راستین
 • 09123456789
 • سرپرست: ناصر حجازی

 • 3 عصر
 • 2024/07/13