تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

پیمیایش اسالم به خلخال تفریحی


 • اسالم
 • 09123610038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 5 صبح
 • 1402/08/17

صعود چکاد سوتک کوچک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • وارنگه رود
 • 09332724209
 • سرپرست: هاله یزدانی

 • 5 صبح
 • 1402/08/26

گرده روته فنی


 • فشم
 • 0937233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 صبح
 • 1402/08/19

صعود به چکاد نوسوم بویدر کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دیزین
 • 09192723769
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 5 صبح
 • 1402/08/19

صعود به چکاد شاه علمدار(به علت شرایط بد جوی کنسل شد) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مازندران
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 5 صبح
 • 1402/08/12

کویر ورزنه تفریحی


 • استان اصفهان
 • 09126310038
 • سرپرست: نسرین صابری

 • 00:00 بامداد
 • 1402/08/25

طبیعت گردی آبشار آلاشور تفریحی


 • مازندران
 • 09129438574
 • سرپرست: مجید قمی نجارده

 • 5 صبح
 • 1402/08/04

صعود به چکاد شاه نشین و توچال کوهپیمایی و کوهنوردی


 • امام زاده داوود
 • 09123617737
 • سرپرست: رضان محمدی سرشت

 • 1402/08/05

قله بریال کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 4بامداد
 • 1399/08/09

قله کلون بستک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • شمشک
 • سرپرست: امیر قهرمانی

 • 4بامداد
 • 1399/08/02