تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

صعود چکاد پرسون کوهپیمایی و کوهنوردی


 • لواسانات
 • 09129438574
 • سرپرست: مجید قمی نجارده

 • 5 صبح
 • 1402/09/24

صعود چکاد شاه زید کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مازندران
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 5 صبح
 • 1402/09/10

صعمود چکادهای کندر و بارو کوهپیمایی و کوهنوردی


 • جاده چالوس
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 صبح
 • 1402/09/03

صعود چکاد سوتک کوچک کوهپیمایی و کوهنوردی


 • وارنگه رود
 • 09332724209
 • سرپرست: هاله یزدانی

 • 5 صبح
 • 1402/08/26

صعود به چکاد نوسوم بویدر کوهپیمایی و کوهنوردی


 • دیزین
 • 09192723769
 • سرپرست: حسین زحمتکش

 • 5 صبح
 • 1402/08/19

صعود به چکاد شاه علمدار(به علت شرایط بد جوی کنسل شد) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مازندران
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 5 صبح
 • 1402/08/12

صعود به چکاد شاه نشین و توچال کوهپیمایی و کوهنوردی


 • امام زاده داوود
 • 09123617737
 • سرپرست: رضان محمدی سرشت

 • 1402/08/05

قله آزاد کوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاک بالا
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 01:00
 • 1402/04/16

قله آسمانسرا کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • منطقه شمیرانات
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 2 بامداد
 • 1402/02/15

قله الوند کوهپیمایی و کوهنوردی


 • استان همدان-سطح برنامه نیمه سنگین
 • 09123485215
 • سرپرست: فرهاد قرایی

 • 05:00 بامداد