گزارش برنامه کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما

  • تاریخ اجرای برنامه :

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو