گزارش برنامه قله پیله کوه

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/02/23

به نام خالق كوهستان

برنامه صعود به قله پيله

ارتفاع قله:3010 متر
اجرا تاريخ:1401/2/23
مسير دسترسي به منطقه صعود:كرج،روستاي اتشگاه،جاده روستاي دروان
توپوگرافي قله:قله دوبرار و بيجي كوه در جنوب،قله پورا وشاه دژ در سمت جنوب شرقي،قله مناردر شرق،قلل خونكهار،ناز و كهار در شمال،قله
وردي بند و دروان در غرب
پوشش گياهي منطقه:خار،گون و آويشن كوهي .
پوشش ج انوري منطقه:خرگوش،روباه،گرگ،كل،بز كوهي و گراز مي باشند.
وضعيت انتن دهي موبايل:بسيار محدود و در بعضي از نقاط وجود دارد.
وضعيت آب در منطقه:در مسير دسترسي به آب وجود ندارد.
برنامه صعود: طبق برنامه ريزي قبلي با سرپرست برنامه خانم هنگامه شفيعي درروز،جمعه 23 /2 /1401 با تعداد 15 نفر و با يك دستگاه
ميني بوس راس ساعت6 بامداد حركت كرديم.
اسامي همنوردان عبارت بودند از:
هنگامه شفيعي: سرپرست ،مربي و عضو باشگاه
نسرين صابري: م دير باشگاه و مدير فني برنامه و عضو باشگاه
صادق اسدي :جلودار و عضو باشگاه
كيانوش رضايي:ارتباط با پشتيبان و عضو باشگاه
مهدي ابراهيمي معين آبادي :عضو باشگاه
علي اصغر اميني نژاد :عضو باشگاه
فريبا غفراني ماجالن:عضو باشگاه
مسعود پور سليمي:عضو باشگ اه
جالل رستم آبادي:عضو باشگاه
مريم ده پهلواني: زماندار وعضو باشگاه
حيدررضازاده:عضو باشگاه
هادي خوش منظر:مهمان
راضيه محمدي:گزارش نويس و مهمان
امير اسدي:عكاس ومهمان
محمد باقر نامداري:عقبدار و مهمان
حميرا جوادي:پشتيبان و عضو باشگاه
همگي به سالمت در ساعت 7 بامداد به پاي كار رسيديم و پس از پياده شدن از ميني بوس ،با صالحديد سرپرست كمي نرمش كرديم و بعد از
آن معارفه و به راه افتاديم.
هوا بسيار خوب و آسمان آبي و نسيم خنكي همراه باآفتاب داشتيم.
پس از يكساعتي پيمايش ،تيم خوب آسمان در ساعت  08:15 در جايي مناسب جهت صرف صبحانه توقف كرديم وبعد از 20 دقيقه مجدد در
08:35به راه افتاديم. در طول مسير هوا دلچسب و مناظر زيباي اطراف لذت مسير را دو چندان كرده بود.عقابي زيبا در باالي سرمان در حال
پرواز ديده مي شد و بوي آويشن كوهي در فضا پيچيده بود.بعد از طي كردن مسير پر شيبي بعد از يك ساعت در  09:30موفق به صعود قله
شديم.كارتهايي پرس شده از مشخص ات برنامه به رسم ياد بود از سوي سرپرست به همه افراد تيم داده شد كه همگي كارتهايمان را به گردن
آويزان كرديم و عكسهاي يادگاري تكي و گروهي با پرچم آسمان البرزگرفتيم. پس از خوردن تنقالت و آب با تمايل همگي افراد گروه تصميم
به صعود قله خونكهارگرفتيم كه بعد از طي مسافتي حدود 200 متر بعلت ضيق وقت به صالحديد سرپرست مجدد بسمت قله پيله برگشتيم و
فرودمان را آغاز كرديم.در مسير برگش ت هر جايي نياز به توضيحي بود سرپرست نكات خوبي را شرح ميدادند.ساعت  11:15الي  12:15براي
صرف ناهار توقف كرديم و در كنار غذاهايمان مهم ان املت خوشمزه اقاي اسدي جلودار برنامه شديم و لحظات شاد و خاطره انگيز ي را تجربه
كرديم و مجدد به فرودمان ادامه داديم .در ساعت  12:50به پاي كار رسيديم و پس از گرفتن عكسي يادگاري سوار ميني بوس شديم و بسمت
كرج به راه افتاديم.
تيم پرتوان و با انرژيآسمان البرز درر ساعت14 به مقابل درب باشگاه رسيد و همگي با لبي خندان سفرمان پايان داديم.
با سپاس از سرپرستي خوب خانم هنگامه شفيعي و خدا قوت به تمامي همنوردانم .باميد ديدار مجدد در صعودهاي بعد

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده