گزارش برنامه قله علم کوه (4850 متر)

  • تاریخ اجرای برنامه : 1398/06/18

به نام تنها خالق هستي
گزارش صعود به دومين قله ي بلند ايران ، علم كوه است ك در منطقه كلاردشت مرزن اباد ، روستاي رودبارك قرار دارد.
ارتفاع قله: ٤٨٥٠ متر
علم كوه از شمال به قله ي شانه كوه واز جنوب به قله ي خرسان و از شرق به قله هاي شاخك متصل است.
ديواره شمالي ان بزرگترين و بلندترين ديواره كوههاي كشور است ك از كف يخچال علم چال،٧٠٠ متر ارتفاع دارد.
يخچالهاي مرتبط به اين كوه در جهت هاي مختلف عبارتند از : يخچال علم چال در شمال، يخچال هفت خان در غرب ويخچال خرسان در جنوب.
علم كوهاولين بار توسط يك گروه الماني بنام برادران مولر شناسايي شد.
مسيرهاي صعود به اين قله : حصارچال ك ساده ترين مسير صعود ميباشد و مسير برير به سرچال ك مسير سياه سنگها ميباشدو براي رسيدن به قله بايد دست به سنگ شد و همچنين مسيرهاي فني گرده المانها و ديواره را داريم.
مسير انتخابي تيم اسمان البرز : حصار چال بود.
تعداد افراد تيم ١٢ نفر ك عبارت بودند از : ١)اقاي فيروز رسولي ، سرپرست و مسيول فني تيم و عضو باشگاه
٢) اقاي رمضان محمدي سرشت ، سرقدم و عضو باشگاه
٣) اقاي امير قهرماني، عقبدار و مسيول كمكهاي اوليه و عضو باشگاه
٤) اقاي عزيز ميرزايي ، عضو
٥) اقاي مهدي محمدي عضو
٦)اقاي ميثم جواهري عضو باشگاه
٧) اقاي احسان سروري عكاس و مهمان
٨) اقاي روح اله سادات رسولي مهمان
٩)خانم هنگامه شفيعي گزارش نويس و عضو. باشگاه
١٠)خانم مهكامه نوري سرشت ارتباط با پشتيبان و عضو باشگاه
١١)خانم سپيده رستمي زماندار و عضو باشگاه
١٢)خانم ليلا لامعي عضو باشگاه

و خانم هاله خورشيدي بعنوان پشتيبان برنامه قبول زحمت كردند.

در بازه زماني مشخص ثبت نامها انجام شد و طبق هماهنگي با سرپرست برنامه، اقاي رسولي قرار شد همگي صبح روز دوشنبه ١٣٩٨/٠٦/١٨ ساعت ٨ صبح مقابل باشگاه اسمان البرز جمع بشيم.
همنوردان عزيز همگي راس ساعت ٨ حضور داشتند و ما توانستيم بموقع حركت كنيم.
كاپيتان برنامه؛ اقاي باقري بود
وسيله نقليه :يك دستگاه ميني بوس
در ساعت ٨:١٠ همگي سوار شديم به جز اقاي سروري عكاس برنامه ك از تهران ميامدند و قرار شد معطل ايشان نمانيم و مسير مارو دنبال كنند تا در جايي بما ملحق بشه.

جاده چالوس ترافيك بود و گاهي كمي دوسه نفري پياده ميشديم و بمحض باز شدن راه دوباره سوار ميشديم و ادامه حركت ميداديم . توقف كوتاهي براي خريد نان و سرويس بهداشتي داشتيم بعد از سد اميركبير ترافيك تمام شد و ما براحتي ادامه داديم . ساعت ١٢:٥٦ دقيقه به سياه بيشه رسيديم و در منطقه هريجان قرار شد براي صرف ناهار به رستوران برويم. اقاي سروري هم مرتب با اقاي رسولي در تماس بودند و قرار شد در مرزن اباد به تيم ملحق بشوند. در ساعت ٢:٤٣ دقيقه در ملحق قرار يعني سه راه كلاردشت مرزن اباد منتظر رسيدن ايشان شديم و اقاي سروري در ساعت ٣:١٢ به تيم ملحق شدندو براه افتاديم.
اطرافمان بسيار زيبا بودو اين زيبايي شوقمان رابراي صعود دو چندان كرده بود.
ساعت ٤:٣٣ دقيقه به مقابل خانه كوهنورد رودبارك رسيديم و بعد از كرايه كردن پاترول و جيپ در انجا حدود يك ساعت و نيم مسير داشتيم.
مه زيبايي در تمام طول مسيرمان بود. مسير بسيار سنگلاخي بود و راه رسيدن به تنگ گلو به اين شكل صورت ميگرفت.
هوا سر بود و رودخانه خروشان با

اب سفييد رنگ و ديدن كلو بزها ك مشغول چرا بودند و همچنين وجود پوشش گياهي خاص ان منطقه هم خالي از لطف نبود

ساعت ٦:٢٥ دقيقه به منطقه تنگ گلو رسيديم و پيمايش رو اغاز كرديم . بعد از پيمايش يكساعته با اعلام زماندار توقف كوتاهي داشتيم و در ساعت ٧:٥٠ دقيقه به چشمه اي گوارا رسيديم ك دوستان قرار شد درصورت نياز اب بردارند، مجدد به پيمايش ادامه داديم و درساعت٨:٣٠ به محل كمپ در حصار چال رسيديم . هوا تاريك شده بود و ماه زيبا در اسمان ديده ميشد، هد لامپهايمان راروشن كرديم و به دشت مسطحي رسيديم كه چادرهاي زيادي اطرافمان قرار داشت ، چون هوا سرد بود خيلي زود كمپ ها را زديم و بعد از ان هركسي يل همكرده اي خود به چادر خودشان رفتند و بعد از شام ساعت ٩ خوابيديم.
هواي بسيار سرد بود و باد ميوزيد اما خدارو شكر همگي به قدر كفايت استراحت كرديم.
ساعت ٥:١٥صبح بيدار باش و ٥:٣٥ دقيقه همگي اماده صعود بودند.

هدلامپها رو روشن كرديم و براه افتاديم
هر يكساعتي با اعلام زماندار كمي استراحت و ادامه مسير ميداديم . كم كم هوا روشن ميشد و ميتوانستيم اطرافمان رو بخوبي ببينيم ، قله ي زيباي مناره يكي از نمادهاي دشت حصار چال است ك جلوه خوبي به دشت ميدهد واگر رو به قله بايستيم براحتي پاكوب مشخصي در سمت راستمان ميبينيم.
٧:١٢ صبحانه مختصري خورديم و به راه افتاديم.

در تمام طول مسير بوته هاي خارشتر و گون را بوفور ميديدم. مسيرمان بسيار سنگي بود و شيبهاي تندي داشت اما همگي پر انرژي بودند و بي مشكل ادامه ميداديم . ابرهاي زيباي كمولوس نوع ٢ در اسمان ديده ميشدند.  حدود ٣٥ تا باد ك از قبل پيش بيني ان راداشتيم. با ياري خدا و توان خوب دوستان توانستيم دو ساعت ١٠:٣٠ قله را صعود كنيم . در انجا تيمهاي زيادي از قزوين ، خراسان و تهران ديديم كربعد از عكاسي در حال فرود بودند. قله ي علم بسيار جالب و ديدني و بصورتي است ك جاي نشستن نداردو خيلي سريع عكاسي كرديم و ساعت ١١:٣٠اماده فرود شديم . ساعت ٣:٢٠ بعد از گذشتن از مسيرهاي پاكوبي ك موقع صعود از انها عبور كرده بوديم به محل كمپ رسيديم ، ناهار مختصري خورديم و با جمع اوري وسايل و چادرهايمان ادامه مسير داديم و بالاخره در ساعت٧:١٠ به محل تنگ گلو رسيديم و دوباره سوار سواريهاي پاترول شديم و در ساعت ٨:٥٧ دقيقه بعد گرفتن حكم صعود سوار ميني بوس شديم و براه افتاديم . شهر كلاردشت بسيار پر ترافيك بود و مردم مشغول برگزاري مراسم شام غريبان و عزاداري حسيني بودند. توقف كوتاهي در مقابل شيريني – بستني كاكا كرديم و اقاي رسولي عزيز برايمان بستني گرفتند . ترافيك شهر را ك پشت سر گذاشتيم به جاده رسيديم ك بسيار خلوت بود وخدارو شكر براحتي توانستيم ساعت ١٠:٣٠ به كرج برسيم

اين سفر جذاب و دلچسب هم در كارنامه ي كوهنورديمان ثبت شد .
به پايان امد اين دفتر ، حكايت همچنان باقيست

باميد ديدار همه دوستان در صعود هاي ديگر

 

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

آلبوم تصاویر

ویدیو

اعضای شرکت کننده