گزارش برنامه قله سماموس

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/02/01

گزارش طرح سیمرغ قله سماموس

(بلندترین قله استان گیالن دوم و سوم اردیبهشت 1401)
به نام خدا
با برنامه ریزی قبلی تعدادی از همنوردان به سرپرستی خانم صابری موفق به صعود قله ی سماموس بلندترین قله استان گیالن شدیم.
علت نامگذاری این قله که در سمت شمال غربی چکاد قرار دارد به نام شیخ علی اکبر الهیان سمامی است که به اصطالح محلی ها سمامی هم
خوانده می شود و این منطقه یکی از آبادی های جیر اشکور در رودسر می باشد .
ارتفاع قله 3689 متر
پای کار:1750 متر
راه های دسترسی به قله : جواهرده یال شرقی سیاهکند قله سماموس
مسیر شمالی:رامسر جواهرده سیاهکند گردنه جواهردشت قله سماموس
مسیر شرقی :جنت رودبار باغ دشت رودبار کش قله سماموس
مسیر جنوب شرقی:رامسر جواهرده باغ دشت لپاسر قله سماموس
و …
دسترسی به آب :وجود چشمه برتول
روستاهای اطراف جواهرده :
جنت رودبار ،چورتی (سادات شهر)،منطقه اشکورات ،جواهردشت(کالچای)،کاک رود و پرچ کوه (رحیم آباد)
آنتن دهی موبایل :اوایل مسیر آنتن دهی مناسبی برقرار بود اما بتدریج به سمت قله آنتن دهی ضعیف و قطع شد.
پوشش گیاهی منطقه:در دامنه پوشش جنگلی و در ارتفاعات چمنزار ها و گل های کوهی و نوع خاصی ارس خزنده می باشد
پوشش جانوری منطقه : عبارتند از خرش ،روباه ، خرگوش ، عقاب و شاهین می باشد
وضعیت آب و هوای قله : از قبل توسط سرپرست در سایت هوا کوه چک شده بود

نفرات گروه عبارتند از :
سرپرست:سرکار خانم نسرین صابری
رمضان محمدی سرشت عضو باشگاه و کمک سرپرست
جلودار:سپیده رستمی عضو باشگاه
گزارش نویس :هنگامه شفیعی عضو باشگاه
عقب دار :فرهاد قرایی عضو باشگاه
زماندار: سیما فرهنگ عضو باشگ اه
ارتباط با پشتیبان: حمیرا جوادی عضو باشگاه
پشتیبان:حسین زحمت کش
لیدر های محلی:
آقای ابراهیم گلدشتی-09113946052
آقای ستار فلکی-09111928053
حمید رضازاده-مهمان
حاجیه سلطان مقدم-مهمان
رضا اصغری-مهمان
مهدی بابائی-مهمان
داوود ایمانی-عضو باشگاه
امیر ابراهیمی-مهمان
سید ایمان طباطبائی-مهمان
کیانوش رضائی-عضو باشگاه
حمیده مشمول-مهمان
عزیز میرزائی-عضو باشگاه
هانیه عباسی-مهمان
پیمان دست غیب-مهمان
سید محمد حسینی-مهمان
ساقی گودرزی-عضو باشگاه
زهرا صالحی-مهمان
شیدا ولی زاده-مهمان

شروع برنامه:
با برنامه ریزی سرپرست خوب برنامه خانم نسرین صابری صبح روز دوم اردیبهشت ماه که مصادف با 22 آوریل روز جهانی زمین پاک می باشد
،همگی از جلوی درب باشگاه به تعداد 22 نفر با یک دستگاه میدل باس 17 نفره و ماشین شخصی سرپرست گروه راس ساعت  07:15 صبح
مسیر را از جاده چالوس آغاز نمودیم هوای بسیار خوب و نسبتا خنکی در طول مسیر داشتیم. ساعت 9 صبح در منطقه کندوان برای صرف
صبحانه توقف کردیم و عکس های یادگاری گرفتیم و مجددا ساعت 10 سوار مینی بوس شدیم و به راه افتادیم راس ساعت 14 به رامسر
رسیدیم و برای صرف ناهار و معارفه در کنار ساحل زیبای رامسر توقف کردیم بعد از آن ساعت 15 سوار میدل باس ادامه مسیر دادیم و ساعت
16 عصر به اقامتگاه بومگردی روستای جواهر ده رسیدیم .محیط روستا بسیار زیبا و هوا بسیار مه آلود و عالی بود چند ساعتی را در داخل خانه
بومگردی به هماهنگی برنامه روز صعود و جمع آوری وسایل و خوردن شام پرداختیم و سپس ساعت 8 شب خوابیدیم که برای صعود صبح روز
بعد آماده بشیم .
صبح روز سوم اردیبهشت ماه ساعت  03:30 صبح گروه حرکت خود را از جواهر ده آغاز کردکه باتوجه به شرایط نرمال صعود 8 ساعت
پیمایشمان طول می کشید و با توجه به هوای مه آلود و تاریکی همگی هد المپ های خود را روشن کردیم و همراه لیدر محلی آقای گل
دشتی به راه افتادیم و قسمت زیادی از مسیر در ابتدای راه تا معدن شن بر اثر ریزش سنگ ها مسدود شده بود و به ناچار استفاده از نیسان
مقدور نبود و راه برایمان تا پای کار طوالنی تر شده بود ، همگی با انرژی و پیمایش خود را ادامه دادیم و ساعت  05:00 به پای کار رسیدیم و
05:15 پاکوب را آغاز کردیم و بعد از دو ساعت پیمایش به چشمه برتول رسیدیم و بطری های آب خود را از آ ب زالل چشمه پر کردیم با
صالحدید سرپرست کمی بعد از چشمه در ساعت  06:15 صبح صبحانه خوردیم و 07:30 ادامه مسیر دادیم و بعد از سه ساعت پیمایش از
معدن متروکه گذشتیم.در راه شیبی حدود 25 درجه داشتیم که هرچه ارتفاعمان بیشتر می شد شیب تند تر و مسیر سختر می شد. بعد از آن
از کنار کارخانه ای متروکه گذشتیم و به شیرتش رسیدیم کم کم مه پایین میرفت و هوای آفتابی به همراه نسیم خنکی در تمام صعود داشتیم
حاال کم کم به ارتفاع 3000 متری میرسیدیم و شیب مسیر 55 درجه بود و در سمت راست ما روستای زیبای جواهر دشت دیده می شد .
در ساعت  11:20 موفق به صعود قله شدیم و بعد از گرفتن عکس های تکی و گروهی آسمان البرز در ساعت 12:00فرود خود را آغاز کردیم
.بعد از یکساعتی پیمایش و کم کردن ارتفاع در ساعت 12:50 در منطقه زین اسبی که قبل از معدن قرار دارد به صرف ناهار پرداختیم و به
ادامه فرود پرداختیم و در نهایت در ساعت 19:00عصر بعد 25 کیلومتر پیمایش به جواهر ده رسیدیم و به جمع آوری وسایل پرداختیم و
همگی سوار مینی بوس شده و به سمت کرج حرکت کردیم ، در ساعت 20:00در رستوران شام خوردیم و بعد از یکساعت مجدد حرکت خود
را به سمت کرج ادامه دادیم و همگی سالمت در ساعت 00:30 به مقابل باشگاه آسمان البرز رسیدیم .
با تشکر از سرپرست برنامه خانم نسرین صابری
و به امید صعود های پر فروغ و ایمن بعدی
1401/2/1

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

آلبوم تصاویر

ویدیو

اعضای شرکت کننده