گزارش برنامه قله خونکهار

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/01/26

گزارش برنامه قله خونکهار

باشگاه آسمان البرز
طول برنامه : یک روز
تعداد شرکت کنندگان : ۳۰ همنورد
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ : اجراء تاریخ
ارتفاع قله : ۳۳۵۰ متر
موقعیت جغرافیایی قله:
در غرب قله های ناز و کهار ، در شرق قله منار، در شمال نیز هفت خان و کالشویا و کرچان قرار دارد.
مسیرهای صعود :
۱.استان البرز، جاده چالوس، پل خواب، روستای نشترود
۲.استان البرز، جاده چالوس، پل خواب، روستای ورزن
۳.استان البرز، جادة lچالوس، تونل ۵
۴.استان البرز، کرج، جاده آتشگاه، روستای دروان
مسیر برنامه: صعود از روستای نشترود واقع در جاده چالوس به ارتفاع ۲۰۱۰ متر و فرود در روستای دروان واقع در آتشگاه
مسیر وصول به روستای نشترود: کرج _ کیلومتر ۳۵ جاده چالوس خروجی روستاهای نشترود و ورزن
نکته : ورود به نشترود نیاز به هماهنگی و گرفتن مجوز از مسئولین روستا دارد.
وظایف اعضا:
سرپرست و مسئول فنی: هدا احسانی
سرقدم: فرهاد قرائی
عقب دار: کیانوش رضایی
میاندار و امداد و نجات: رمضان محمدی سرشت
زماندار : مهکامه نوری
عکاس: کمیل صفرپور و فرهاد علینژاد
پشتیبان: عاطفه احمدزاده
ارتباط با پشتیبان: مینو گلی
تهیه کننده گزارش: شکوه محمدی

شرح برنامه:
روز جمعه  1401/1/26 رأس ساعت ۵ صبح، مقابل درب باشگاه واقع در چهارراه طالقانی، تیم با یک دستگاه اتوبوس حرکت
خود را آغاز نمود. حدود ساعت  06:20به روستای نشترود رسیدیم.
پس از آمادگی جهت حرکت و ارزیابی مسیر توسط سرپرست شروع به حرکت نموده و وارد روستا شدیم. هوا روشن بود و بارش
مالیم باران فضای روستا را بسیار دلچسب و زیبا نموده بود. تیم در سکوت، کوچه های روستا را گذر کردیم و پس از گذشتن از
آخرین خانه روستایی در محلی مناسب جهت معارفه توقف کردیم و تقسیم وظایف تیم اعالم شد.
در ادامه در کنار سدبند روی رودخانه به سمت راست رودخانه رفته و همچنان مسیر خاکی جاده را با شیب مالیم و پیچ در پیچ
ادامه دادیم. ریزش سنگ در برخی از مسیر جاده عبور وسایل نقلیه را غیر ممکن کرده بود اما برای پیاده روی مشکلی نبود. قبل
از گردش انتهایی جاده مسیر پاکوب داخل باغها را در پیش گرفتیم و در مجاورت نهر پر آب بین انبوه درختانی عریان و تعدادی
تازه جوانه زده بودند به جلو پیش رفتیم و در انتهای باغات، مجاور با ارتفاعات روستا در ساعت   08:30 جهت صرف صبحانه به
مدت ۲۰ دقیقه توقف نمودیم. ادامه مسیر پیمایش در جهت غرب بود. پوشش گیاهی با توجه به فصل بسیار با طراوت و تازه بود و
آسمان ابری.
حدود ساعت  09:30 استراحتی ۵ دقیقه ایی جهت صرف آب و تنقالت داشتیم. در ادامه مسیر گیاهان ریواس و کرفس کوهی به
صورت پراکنده رشد کرده بود و مناظر برفی کم کم در اطراف خودنمایی میکرد. استراحت بعدی تیم یک ساعت بعد در جوار
رود کوچکی که از میان برف میگذشت بود. تیم در این محل حدود ۱۰ دقیقه توقف داشت الباقی مسیر از میان برف گذشتیم .
دویست متری قله ساعت  11:30 جهت کسب انرژی برای ادامه صعود به مدت ۱۰ دقیقه توقف کردیم در ادامه بیشتر راه پوشیده
از برف بود؛ لذا چند تن از همنوردان به فرمایش سرپرست شروع به برف کوبی کردند و تیم به دنبال آنها به صعود ادامه داد .
ساعت  12:40 موفق به صعود به قله خونکهار شدیم باد میوزید و برف اندکی میبارید.
بیست دقیقه صرف عکاسی و استراحت نمودیم و ساعت یک در میان وزش باد مسیر فرود به سمت روستای دروان واقع در
آتشگاه را پیش گرفتیم. در مسیر روی یال در سمت چپ سد زیبای امیرکبیر نمایان شد.
سپس در ادامه مسیر بازگشت حدود ساعت  14:30 با کم کردن ارتفاع و به مدت ۲۰ دقیقه، کمی پایینتر از یال برای صرف نهار
توقف کردیم بعد از اتمام زمان استراحت مسیر فرود را ادامه دادیم. یال مسیر فرود پُر بود از گیاهان کوهی کرفس و ریواس و نیز
گلهای زیبا که با کم کردن ارتفاع، این پوشش گیاهی گسترده تر میشد و وسوسه چیدن کرفس و ریواس در همنوردان بیشتر و
بیشتر. لذا در ادامه مسیر زمان کوتاهی صرف چیدن ریواس در نظر گرفته شد.
در انتها قبل از ورود به جاده خاکی، که به روستای دروان میرسید به دلیل پرآب بودن رودخانه از طریق پلی واقع در ملک
شخصی از رودخانه عبور کردیم و وارد جاده شدیم و حدود نیم ساعت بعد به ورودی روستای دروان رسیدیم. به علت نامناسب
بودن جاده برای عبور اتوبوس، اتوبوس در میانه جاده بعد از پیچها منتظر بود. به این خاطر جاده اسفالت بعد از روستا تا پیچ
چهارم که اتوبوس در آنجا متوقف شده بود را با یک دستگاه نیسان پیمودیم. ساعت ۱۷ عصر با انرژی و رضایت بسیار از شرکت
در برنامه ای شاد و ایمن همگی سوار اتوبوس شدیم.
در مسیر بازگشت اتوبوس از جاده آتشگاه به سمت بلوار اشتراکی در باغستان حرکت نمود و ساعت  19:20دقیقه به باشگاه رسید
و با ثبت خاطره ای زیبا در ذهنمان برنامه به پایان یافت.
به امید صعودی ایمن و شاد برای همگی دوستان.
اطالعات مسیر:
طول مسیر رفت و برگشت: حدود ۱۴ کیلومتر
سرعت متوسط: ۱٫۴۷ کیلومتر بر ساعت
زمان کل برنامه: ۹ ساعت ۵۰ دقیقه

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده