تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

سرکچالها زمستان1400 کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • تهران-شمشک-سپیدستان
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 05:00
 • 1400/10/09

قله کیقباد کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 09123610038
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 5 بامداد
 • 1398/10/27

قله سایت (دشته) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ۰۹۳۶۷۱۴۷۱۳۶
 • سرپرست: بهزاد عبدالمالکی

 • 5 بامداد
 • 1398/10/20

پیمایش خط الرأس لیز و لیچه کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 09123308120
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 5 بامداد
 • 1398/10/13

قله دوبرار کرج کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ۰۹۱۲۳۶۱۷۷۳۷
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1398/10/06

کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما آموزشی


 • کرج
 • 09368907752
 • سرپرست: آرزو خورشیدی