تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

فیلتر:

قله آزاد کوه کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • کلاک بالا
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 01:00
 • 1402/04/16

قله دماوند(شمالی) کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • روستای ناندل
 • 09373233583
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 10:30
 • 1401/04/16

قله ارارات کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • ترکیه
 • 09145042298
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:30
 • 1401/04/22

سکه نو به هزارلا کوهپیمایی و کوهنوردی


 • وارنگه رود
 • 09173429556
 • سرپرست: داوود دانایی

 • 05:00
 • 1401/04/10

قله سبلان کوه پیمایی کوهپیمایی و کوهنوردی


 • مشکین شهر
 • سرپرست: فیروز رسولی

 • 23:00
 • 1401/04/08

قله دماوند کوهپیمایی و کوهنوردی


 • سرپرست: فیروز رسولی

 • ظهر روز چهارشنبه
 • 1399/04/11

صعود قله یخچال بلندترین قله استان همدان کوه پیمایی


 • همدان
 • ۰۹۱۲۳۶۱۰۰۳۸
 • سرپرست: نسرین صابری

 • ظهر روز پنجشنبه
 • 1399/04/12

سیبان دره تفریحی


 • ساوجبلاغ
 • 09123617737
 • سرپرست: رمضان محمدی سرشت

 • 6 بامداد
 • 1399/04/06

قله بلقیس کوهپیمایی و کوهنوردی


 • زنجان
 • سرپرست: سعدی بیک زاده

 • 5 بامداد
 • 1398/04/14

قله قلعه دختر (3180 متر) کوهپیمایی و کوهنوردی


 • 0937323358
 • سرپرست: وحید طاهری

 • 5 بامداد
 • 1398/04/21