گزارش برنامه قله کلکچال

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/05/14

ام برنامه: قله کلکچال
تاریخ اجرا: 1401/5/14

،نوع برنامه : متوسط
وسایل مورد نیاز: کوله کوهنوردی، کفش کوهنوردی، باتون کوهنوردی یک جفت، کاله، عینک آفتابی، دستمال
سر، کرم ضد آفتاب، بادگیر، دستکش، آب سه لیتر، یک وعده صبحانه و نهار، نوشابه مشکی، هد المپ
هدف برنامه: صعود به قله کلکچال از مسیر پارک جمشیدیه

وظایف اعضا:
سرپرست: داود دانائی
سر قدم :سمیه روشن زاده
ته قدم :مسعود موسیوند
عکاس: مهدی زمانیان
گزارش برنامه: داود دانائی
پشتیبانی برنامه: رویا مظاهری
ارتباط با پشتیبان: نرگس السادات خضوعی
محیط زیست: همه همنوردان

تعداد اعضای حاضر در برنامه: 24 فر

  نام خانوادگی اعضای مهمان:
17 نفر

علی احمدآبادیها، مرضیه ایزدی، سارا فرهمند مهر، آیالر قراگوزلو، الهام جعفری،
داود کتابی، پروانه خرامی، نرگس السادات خضوعی، اردالن مصدر، راضیه میرزائی،
حسین مسافر، محسن پیراسته، فاطمه سماواتی، اردشیر شمسی تشریق، هماوندائی، مهدی زمانیان، سارا جعفر یاری

نام و نام خانوادگی اعضای باشگاه آسمان البرز:
نفر داود دانائی، مسعود موسیوند، زهره اسمعیل آبدار، عاطفه محمودی، مسعود پور
سلیمی، سمیه روشن زاده، مجید طالبلو

اطالعات کلی برنامه قله کلکچال

ساعت شروع به حرکت از کرج 4 بامداد جمعه
محل شروع به حرکت البرز، کرج، میدان ساسانی، درب پارکینگ شبانه روزی چمران
مکان پای کار تهران، پارک جمشیدیه
محل اتمام برنامه تهران، پارک جمشیدیه
زمان رسیدن به پای کار 5 صبح
زمان شروع برنامه 18:5
زمان اتمام برنامه 00:17
مدت زمان پیمایش 11 ساعت و 40 دقیقه
ارتفاع پای کار از سطح آب های آزاد 1817 متر
ارتفاع قله از سطح آب های آزاد 3360 متر طبق نقشه های توپو گرافی
میزان افزایش ارتفاع 1543 متر
مسافت طی شده 14 کیلومتر
سرعت میانگین 2.1 کیلو متر بر ساعت
وضعیت آب و هوا بین ساعات 10 تا 13 روی قله
آبک بر اساس میانگین 4 مدل هواشناسی
میانگین دمای هوا 17

موقعیت قله کلکچال از شمال: منتهی به لزون شرقی، لزون غربی
از شمال غربی: به توچال
شرق: دارآباد
جنوب شرقی: تنگچال
غرب: دره پیاز چال
39 S 542079 E 3964579 N کار پای مختصات
39S 541203 E 3968328 N قله مختصات
وضعیت چشمه و آب در مسیر چشمه و آب خوری های متعدد وجود دارد
بعد از اردوگاه کلکچال یک چشمه وجود دارد و بعد از آن دیگر چشمه ای در مسیر نیست
وضعیت آنتن دهی در کل مسیر آنتن وجود دارد
اینترنت همراه اول نیز در اکثر مسیر وجود دارد

برنامه در نظر گرفته شده توسط سرپرست: مطابق با شکل یال صعود و فرود از یک مسیر تعیین شده است.
کوههای همتا و استوار نشانه ای از عظمت و بزرگی پروردگار یکتا هستند، باشد تا با
رفتن به دل طبیعت و نگاه به این معماری عجیب و پیچیده به یاد خداوند بزرگ باشیم و در مقابل
عظمتش سر تعظیم فرود آوریم.

شرح برنامه:
طبق قرار قبلی همه دوستان راس ساعت 4 بامداد مصادف با 14 مرداد 1401 جلوی پارکینگ شبانه روزی
چمران جمع شدند. در نهایت پس از آنکه همه اعضای گروه رسیدند راس ساعت  04:10با یک دستگاه اتوبوس
به سمت تهران حرکت کردیم. همچنین یکی از همنوردان ثبت نام شده قرار بود در تهران به ما ملحق شود.
در نهایت راس ساعت  05:19 به خیابان فضیه منتهی به پارک جمشیدیه رسیدیم.
از آنجایی که اتوبوس نمیتوانست تا انتهای ورودی پارک برود کمی پایین تر از پارک توقف کرد و همه پیاده
شدند و تا پارک پیاده حرکت کردند، در همین زمان همنورد تهرانی نیز به ما اضافه شد.
نکته دیگر اینکه وقتی از طریق نرم افزار نشان مسیر یابی کردیم، مسیر ورودی اتوبان صدر و خیابان پاشا
ظهری را به ما نشان داد ولی هنگام خروج از اتوبان صدر متوجه شدیم باید از زیر یک پل عبور کنیم که ارتفاع
آن کم بوده و قطعا سقف اتوبوس به آن گیر میکرد.

ابتدای پیمایش قبل از پارک جمشیدیه
طبق بررسی نقشههای توپوگرافی تصمیم گرفتیم بجای عبور از پارک، از مسیر خیابان کلکچال پیمایش را
شروع کنیم. در انتهای این خیابان یک مسیر صاف و بزرگ سنگی وجود دارد که برای تجمع و معارفه مناسب
میباشد. از همه خواسته شد تا در این محل توقف کنند و کوله ها را زمین بگذارند و یک دایره تشکیل بدهند.

بتدا مراسم معارفه شروع شد، سرپرست خود را معرفی کرد و شرایط برنامه را تشریح کرد، پس از آن تمرین
گرم کردن شروع شد و آماده حرکت شدیم. با توجه به نزدیکی قله کلکچال به شهر تهران و پارک جمشیدیه،
افراد بسیار زیادی در مسیر پیمایش هستند که تعداد این افراد در روزهای تعطیل بویژه جمعه بیشتر است.

مسیر ابتدایی بسیار زیبا و پر از درختان و صدای آب است که روح انسان را در آن موقع صبح نوازش میدهد.
مسیر سنگالخی پر تردد ابتدای پیمایش را ادامه دادیم که در این حالت کم کم افزایش ارتفاع میدادیم، این
مسیر زیبایی های بسیاری دارد که عالقمندان زیادی به مسیرهای کوهنوردی و گردش را به خود جلب میکند.
عده ای که صرفا قصد تفریح داشته باشند تا بخشی از مسیر را باال میروند و در یکی از ایستگاه های مسیر
جهت استراحت توقف میکنند. در مسیر مغازه های فصلی متعددی همراه با آب خوری وجود دارد که باعث
شده تعداد بیشتری جذب این مسیر شده و انتخاب خوبی برای فصل داغ تابستان و بویژه ماه مرداد باشد.
راس ساعت 07:18 به ایستگاه سه کلکچال در ارتفاع 2305 متری رسیدیم، با توجه به اینکه این مکان روبروی
ساختمان هالل احمر قرار دارد و همچنین آب خوری و سرویس بهداشتی نیز دارد، تصمیم بر آن شد تا برای
صبحانه در همین مکان توقف کنیم. دوستان صبحانه را در کمال آرامش میل کردند و نهایتا راس ساعت 8
برای ادامه مسیر آماده شدیم و طبق نظم در نظر گرفته شده حرکت کردیم.

در نهایت پس از کمی پیمایش به اردوگاه زیبای کلکچال رسیدیم ولی با توجه به اینکه برای صبحانه مدت
زمان زیادی صرف کردیم فقط آبی نوشیدیم و ادامه مسیر دادیم، از مسیر سمت چپ اردوگاه حرکت کردیم و
از پله کان های آن باال رفتیم. در ابتدای مسیر پیمایش، بعد از اتمام پله کان ها تیم امداد حضور داشتند که
با آنها هم کالم شدیم

بعد از اردوگاه کلکچال مسیر پاکوب اصلی کوهنوردی شروع میشود و کمی بعد از اردوگاه نیز محل نشستن
هلی کوپتر کامال مشخص میباشد.
محل نشستن هلی کوپتر در اردوگاه کلکچال
با کمی افزایش ارتفاع در مسیر و استراحت دوستان به یک چشمه رسیدیم که آب بسیار خنکی از آن جاری
بود. با توجه به گرم شده هوا و نیاز شدید به آب همگی در این مکان کمی اسراحت کردیم و آبی نوشیدیم و
از همه دوستان خواسته شد تا ظرف های آب خود را پر کنند زیرا در ادامه مسیر آبی وجود ندارد.
بعد از چشمه شیب مسیر بیشتر میشود که البته با چند استراحت سعی کردیم شرایط را برای صعود بهتر
کنیم. کمی مسیر را ادامه دادیم و شیب اولیه تمام شد و سپس در ارتفاع 3000 متری قرار گرفتیم، در این
ارتفاع یک منطقه تقریبا صاف وجود دارد که یکی از تابلوهای مسیر کلکچال نیز نصب شده است.

از این نما قله توچال و خط االرس منتهی به آن که از سمت شرق، از قله دارآباد شروع میشود نمایان است.

سمت چپ این مسیر نیز دره پیازچال است که از دره به مسیری وصل میشود و میتوان با افزایش ارتفاع به خط االرس توچال وصل شد

در این مسیر تقریبا صاف به سمت راست متمایل شدیم و در پاکوب حرکت کردیم و کمی باالتر رفتیم، در
همین حال یکی از همنوردان احساس سردرد داشت و شرایط چندان مناسبی برای ادامه مسیر نداشت، به
کمک آقای موسیوند شرایط را برای دراز کشیدن ایشان فراهم کردیم و با توجه به شرایط موجود قرار بر این
شد تا ایشان در این مکان که البته سایه ای هم نداشت استراحت کنند تا باقی تیم به قله صعود کنند و
برگردند. نکته قابل توجه اینکه این مسیر پر تردد میباشد و کوهنوردان زیادی از آن عبور میکنند و کمی
پایین تر نیز اردوگاه کلکچال قرار دارد که نامبرده توانایی بازگشت به آن را نیز داشتند . از این نقطه قله فرعی
قبل از کلکچال نیز کامال مشخص بود.
مسیر را ادامه دادیم و در نهایت به یک مسیر دست به سنگ رسیدیم که همه با در نظر گرفتن احتیاط های
الزم از این مسیر عبور کردیم.

پس از عبور از مسیر دست به سنگ به پیمایش خود در مسیر پاکوب ادامه دادیم تا به مسیر صاف رسیدیم

بعد از این مسیر شیب بیشتری دارد و بعد از اتمام آن به قله فرعی میرسیم. با توجه به همزمانی اجرای برنامه
با ایام محرم از نمایی نزدیک نیز پرچمی سیاه رنگ به یاد ایام سوگواری امام سوم شیعیان امام حسین (ع)روی این قله فرعی برافراشته بود.
در کنار این پرچم، از دور قله اصلی کلکچال نیز مشخص بود و تعدادی کوهنورد نیز روی قله بودند.
راس ساعت 15:12تعداد23 نفر از همنوردان در کمال صحت و سالمت موفق به صعود به قله شدند و مشغول گرفتن عکس یادگاری دسته جمعی و انفرادی شدند.

در نهایت راس ساعت 13 تصمیم به بازگشت گرفتیم و کم کم شروع به کاهش ارتفاع دادیم. یکی از مسیرهای
متنوع برگشت از قله کلکچال دره پیازچال میباشد که در نهایت به همان مسیر مسطح در ارتفاع 3000 متری
میرسد ولی ترجیح دادیم از همان مسیر رفت برگردیم تا زودتر به دوست همنوردمان برسیم. در مسیر برگشت
همنوردی که قرار بود در این محل استراحت کند تا تیم برگردد را نیافتیم و طی تماس تلفنی با ایشان مشخص
شد کاهش ارتفاع دادند و به اردوگاه رسیدند که مکانی بسیار امن و با امکانات خوب است.
راس ساعت  15:30 به اردوگاه کلکچال رسیدیم و همه اعضا برای استراحت و نهار توقف کردند، در این لحظه
با همنورد مان نیز مالقات کردیم و ایشان در کمال صحت و سالمت بودند.

 

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده