گزارش برنامه قله منار

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/03/02

گزارش صعود قله منار
نام قله:منار
ارتفاع قله:3520 متر
مسافت پیموده شده:7.5 کلومتر
تاریخ اجرای برنامه : 1401/2/30
سرپرست/ مسئول فنی:هنگامه شفیعی
تعداد همنوردان :16 نفر
نام و نام خانوادگی وضعیت در باشگاه
1 هنگامه شفیعی سرپرست
2 صادق اسدی جلودار
3 علی اصغر امینی نژاد
4 محمد مهدلو
5 هیراد ابوالحسنی
6 محمد سعید شریف زارع  عکاس

7 رضا اسالمی یکتا

8 فرزانه محمدی ارتباط با پشتیبان
9 محمد گلدار  عقبدار
10 مهدی ابراهیمی معین آبادی
11 علی حیدری
12 محدثه شیر دلی  زماندار
13 مجید طالبلو
14 سعید طاهری میرانی
15 علیرضا بخشی زاده  گزارش نویس

16 مسعود پور سلیمی

*پشتیبان برنامه : خانم عاطفه محمودی

مسیرهای دسترسی به قله:
1-مسیر کرج-چالوس سد امیر کبیر روستای واریان
2-مسیر کرج-چالوس بعد از تاسیسات سد امیر کبیر بعد پل خواب روستای مورود
3-مسیر کرج-چالوس روستای سرک در جاده ی فرعی شهرستانک
4-تهران جاده ی امام زاده داوود روستای سنگان

روز جمعه مورخ

1401/2/30به تعداد 16 نفر از همنوردان به سرپرستی خانم
هنگامه شفیعی طبق برنامه ریزی قبلی از جلوی درب باشگاه با یک دستگاه مینی بوس
ساعت  05:00 صبح به سمت روستای مورود به راه افتادیم و در ساعت  06:00بامداد
وارد روستا شدیم و پس از معارفه ای کوتاه شروع به پیمایش مسیر نمودیم .
روستای مورود در سمت شرق و جاده روستا از پل خواب در سمت غرب واقع می شوند
تمام طول مسیر پوشیده از گیاهان آویشن ، گون ، ریواس ، گزنه ، کما ، گل پر و والک
بود .
مسیر عمومی پاکوب از سمت جنوب و با شیب نسبتا زیاد شروع می شود.
با طی مسافتی حدود 660 متر در ارتفاع 2629 متر به گوسفند سرایی رسیدیم که
درختی کهن سال و چشمه ای آب گوارا داشت و با صالحدید سرپرست در ساعت
07:30 دقیقه برای صرف صبحانه توقف کردیم .
حدود هر یکساعت با اعالم زماندار توقفی کوتاه گروه داشته و با خوردن آب و تنقالت
دنباله به مسیر خود ادامه میدادیم .
هوا بسیار مطبوع و نسیم خنکی می وزید و سرپرست در طول راه در مورد کوهنوردی
،طبیعت گردی مسئوالنه  (اکوتوریسم)توضیحات بسیار جالبی دادند از جمله حفظ
محیط زیست با رعایت گام برداری ، ظرفیت برد طبیعت و نشان دادن موجود ریز سیاه
رنگی از خانواده سوسک ها به نام سرگین غلتان .
درساعت  11ک45 دقیقه موفق به صعود قله شدیم و سرپرست به رسم یاد بود کارت هایی
را که روی آن مشخصات قله و نام همنورد نوشته شده بود بینمان تقسیم کردند . بعضی
از همنوردان مایل بودند که قله سیاه سنگ را نیز صعود کنیم که سرپرست موافقت
نکردند و همگی پس از صرف ناهار ، گرفتن عکس های یادگاری گروهی و تکی همراه
با بنر باشگاه و بنر آزاد سازی خرمشهر آماده فرود شدیم .
پس از پیمایش فرود و توقف های کوتاه در ساعت 04:30 بعد از ظهر به پای کار رسیدیم
و سوار مینی بوس شده و به سمت کرج حرکت کردیم و ساعت 05:45 عصر به سالمت
به باشگاه رسیدیم .
به امید دیدار در صعود های بعدی

 

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده