گزارش برنامه قله دومیر

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/01/19

گزارش صعود به قله دومیر 

 1401/1/19:اجرا تاریخ
مدت برنامه: 2روزه
مسیر صعود: جبهه غربی، روستای مزوش.
ارتفای پای کار :

1100متر

زمان حرکت :  19 فروردین ساعت 9 شب.
قله دومیر به معنای چهره با شکوه، بلند ترین قله استان مرکزی می باشد.
20 همنورد به سرپرستی خانم صابری، مدیریت باشگاه، از کنار پارکینگ پارک چمران با دو
دستگاه مینی بوس به سمت جاده شهریار، اتوبان ساوه-سلفچگان حرکت کردیم. از دیلیجان به سمت
غرب در جاده نراق بعد از 3 کیلومتر وارد جاده امام زاده بی بی زبیده خاتون شدیم. بعد از طی
مسافتی وارد جاده خاکی معدن شدیم که در حدود 1 کیلومتر طول داشت. صعود از مسیر غربی
روستای مزوش انجام شد.
ساعت شش و چهل و پنج دقیقه به پای کار رسیده و بعد از اماده شدن همنوردان در ساعت 7 صبح
به سمت قله حرکت کردیم. در ساعت هفت و نیم برای صرف صبحانه توقف کردیم و ساعت 1
دوباره به سمت فله حرکت نمودیم.
علی رغم وزش باد نسبتا شدید صعودی موفق و هیجان انگیزی به سمت قله داشتیم. سه توقف کوتاه
برای نوشیدن آب و خوردن تنقالت داشته و سر انجام در ساعت یازده و ده دقیقه موفق به صعود به
قله شدیم. بعد از گرفتن عکس های یادگاری در ساعت یازده و سی دقیقه فرود را آغاز نمودیم. فرود
را از دره مجاور که پوشیده از برف بود انجام دادیم.
دره پر برف حس شیطنت و بازی را در بچه ها بیدار کرد و با اجازه سرپرست گروه، خانم صابری،
همراه با سرسره بازی مسافت و زمان فرود را کوتاه کردیم. مسیر بازگشت دارای پوشش گیاهی
زیبایی بود.
در ساعت سه و پنجاه دقیقه به پای کار در کنار مینی بوس ها رسیدیم و بعد از تعویض لباس به سمت
کرج حرکت نمودیم. در ساعت نه و سی دقیقه به کرج رسیدیم و سفر خاطر انگیزه دیگری را در
کنار دوستان و همنوردان به سرانجام رساندیم.
در طول مسیر آنتن دهی مناسبی نداشتیم.
مدت زمان صعود: چهار ساعت و ده دقیقه
مدت زمان فرود: سه ساعت و پنجاه دقیقه
مسافت پیموده شده: حدود 1 کیلومتر
جلو دار : خانم ساقی
عقب دار : آقای اسدی
عکاس: مسعود رهبر زارع
گزارش نویس : پدرام احدی
پشتیبان: خانم طال ساز
سرپرست : خانم نسرین صابری
اطالعات بر گرفته شده از اینترنت:
پوشش گیاهی منطقه: این منطقه دارای پوشش گیاهی متنوعی مانند آویشن، باریج، گون و زرشک
کوهی می باشد.
پوشش حیوانی: حیواناتی مانند گراز، روباه، شغال، گرگ، خرگوش، انواع مار و آفتابپرست نیز
دیده شده است.
به امید صعود مجدد

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

آلبوم تصاویر

ویدیو

اعضای شرکت کننده