گزارش برنامه قله الوند

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/03/01

کوهستان یک فرصت است تا تو ساعاتی از عمرت را آرام سپری کنی و بیاموزی …
اجرای برنامه قله الوند همدان
ارتفاع تقریبی: ۳۵۷۰ متر
تاریخ اجرا: ۲۹_ ۳۰ اردیبهشت
سرپرست:جناب آقای فرهاد قرائی
تعداد نفرات شرکت کننده: ۳۷ نفر
تقسیم وظایف:
میاندار : جناب آقای سعدی بیگ زاده
امداد و نجات: جناب آقای رمضان محمدی سرشت
کمک سرپرست: جناب آقای مسعود موسیوند
مسئول فنی: سرکار خانم هدا احسانی
محیط زیست: سرکارخانم سعیده طال ساز
عقب دار: جناب آقای داوود ایمانی
سر قدم : جناب آقای رضا بیات
عکاس: جناب آقای حمید اسماعیلی و جناب آقای فرهاد علی نژاد
گزارش نویس: سرکار خانم نورا اکبرلو
ارتباط با پشتیبان: سرکار خانم مینوگلی
زمان دار: سرکارخانم زهره گوهریان
پشتیبان: سرکار خانم عاطفه محمودی
قله الوند یکی از قلل برجسته ی جهان به شمار می رود. زیبایی و شکوه الوند و به طور ویژه شیر خفته آن حسی وسوسه انگیز را
به کوهنوردان، طبیعت گردان و طبیعت دوستان منتقل می کند
برنامه دو روزه ی همدان و صعود به قله الوند با جمع شدن ۳۷ نفر اعضاء شرکت کننده، ساعت  04:00 روز پنجشنبه آغاز گردید .
ساعت  04:20 از میدان امام حسین کرج از مسیر جاده ی ساوه به سمت همدان حرکت کرده و ساعت ۱۰:۹ به علیصدر رسیده و پس
از صرف صبحانه در محوطه ی با صفای غار علیصدر، ساعت  10:00 وارد غار شدیم؛ یکی از شگفتی ها و زیبایی های آفرینش، تنها
غار آبی ایران و بزرگترین غار آبی جهان.
پس از دیدن این شگفتی ها و عبور از مسیرهای اسرارآمیز، ساعت  12:00 از غار خارج شده و بعد از گرفتن عکس دسته جمعی،
ساعت  12:45 به سمت شهر اللجین، پایتخت سفال ایران حرکت کردیم. ساعت  13:50 به شهر اللجین رسیده و بعد از توقف ۲۰
دقیقه ای برای صرف ناهار، به سمت بازار اللجین حرکت کردیم؛ پس از بازدید از صنایع دستی و خرید لوازم سفالی که تماما حاصل
دسترنج هنرمندان آن شهر بود، به سمت اتوبوس رفته و ساعت 16:00 به سمت گنج نامه حرکت کردیم.
ساعت  17:00پس از عبور از دره ی سرسبز و درختان سر به فلک کشیده ی عباس آباد، به گنج نامه که سنگ نوشته هایی از
دوران داریوش بزرگ و خشایار شاه هخامنشی است و بر دل یکی از صخره های الوند در کنار آبشار با شکوه حکاکی شده است،
رسیدیم؛ هر کدام از کتیبه ها در ۳ ستون ۲۰ سطری و به زبان پارسی باستان، زبان ایالمی و بابلی نو نوشته شده است که حاکی از
فرهنگ غنی و سرشار از صلح ایران باستان می باشد. به عنوان مثال فقط ترجمه بند یک تا هشت کتیبه به این صورت است:
( اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد،
یک شاه از میان بسیاری، یک فرمانروا از میان بسیاری )
پس از بازدید و گرفتن عکس یادگاری در کنار آبشار خروشان و پر آب که از چشمه ها و جویبارهای الوند سرچشمه می گیرد، به
سمت اتوبوس رفته و بعد از مرتب کردن کوله ها و پوشیدن لباس مناسب کوهنوردی جهت صعود، ساعت  18:00از پای کار (مسیر
کنار تله کابین )به سمت پناهگاه دشت میشان حرکت کردیم؛ مسیری با شیب مالیم و پاکوب مناسب.
ساعت  20:00 به پناهگاه واقع در دشتی بسیار زیبا، سرسبز و پر آب رسیدیم و پس از صرف تنقالت و شام ساعت   22:30 برای
استراحت شبانه وارد خوابگاه ها شدیم.
الزم به ذکر است که پناهگاه مجهز میدان میشان، ظرفیت ۱۰۰ نفر کوهنورد را داشته و مجهز به تخت خواب و انواع غذاهای
سرد و گرم است.
روز دوم صعود ساعت  05:00 از خواب بیدار شده و پس از صرف صبحانه و آماده کردن وسایل ضروری، ساعت  06:15 به سمت قله
حرکت کردیم؛ مسیر زیبا با جویبارها و چشمه های فراوان و دشت های زیبا.
ساعت ۰۰:۷ به دشتی سرسبز و مملو از چشمه سار و گل های وحشی به نام تخت نادر رسیده و پس از استراحت و پر کردن
ظروف آب از چشمه و پس از عبور از مسیر های زیبا و دل نشین و گذشتن از شیب زیر قله در ساعت 09:00 به قله ی زیبای الوند
رسیدیم؛ صخره ای سنگی و بزرگ به صورت شیر خفته که ابهت قله را چند برابر کرده بود. به دلیل فضای کم، تعداد زیاد
همنوردان، باد شدید و صالحدید سرپرست، باالی صخره نرفته و در کنار آن پس از گرفتن عکس های زیبای دسته جمعی و تکی و
پس از استراحت چند دقیقه ای، فرود را از سمت دیگر قله آغاز و از کنار پناهگاه قله کالغ الن به سمت میدان میشان تغییر مسیر
دادیم.
ساعت 12:20 به پناهگاه دشت میشان رسیده و پس از برداشتن کوله ها به سمت تله کابین حرکت کردیم و بعد از دیدن چشم
اندازهای زیبای کوهستان و دره ی عباس آباد، ساعت  14:00از تلهکابین پیاده شده و به پای کار بازگشتیم.
برای صرف ناهار به یک رستوران سنتی زیبا که در دوره ی قاجار حمام بوده و پس از بازسازی به صورت رستوران درآمده،
رفتیم. سرانجام ساعت  16:30 برای بازدید از موزه و آرامگاه بوعلی سینا حرکت کرده و بعد از گرفتن عکس های یادگاری در آرامگاه
بوعلی و خرید سوغاتی مخصوص شهر همدان، ساعت 17:30 پس از یک صعود دل چسب و بازدید از مکان های زیبا و تاریخی،
شهر همدان را ترک کردیم و ساعت  22:00 طبق برنامه ی زمان بندی اولیه، در میدان امام حسین کرج برنامه به خوبی پایان یافت.

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو

اعضای شرکت کننده