گزارش برنامه قله ارارات

  • تاریخ اجرای برنامه : 1401/04/22

گزارش صعود به قله آرارات با تیم خوب و پرتوان آسمان البرز
به نام خداوند بخشنده مهربان
نام برنامه : صعود به قله آرارات
مشخصات منطقه و کوه:
کوه آرارات به زبان محلی(DAGI AGRI کوه محله ي آگري) نامیده میشود و در مجاورت مرز مشترك ایران و
ترکیه در دشت آرارات قرار دارد. دشت آرارات به وسیله کوه هاي آراگاتس ـ آرا ـ ماسس هاي کوچک و بزرگ و
رشته کوههاي گماقا احاطه شده و ارتفاع آن از سطح دریا 800 الی 1000 متر است . طول آن 200 کیلومتر است
و عرض آن 20 الی 45 کیلومتر است . از مرز شمالی تا رودهاي ارس و آخوریان و مرز جنوبی تا کوه گایلندروگ
میرسد. رودخانه ارس دشت آرارات را به دو دسته تقسیم می کند . قسمت راست منطقه بین ایران و ترکیه و
قسمت چپ آن ارمنستان و نخجوان قرار گرفته است . آرارات کوچک و بزرگ بوسیله یک خط الرأس به هم پیوند
داده می شود. جهت کوهها در ترکیه دست چپ آرارات بزرگ و دست راست آرارات کوچک دیده می شود . کوه
آرارات در طول جغرافیایی 18/44 شرقی و عرض 42/39 شمالی قرار گرفته . ارتفاع آرارات بزرگ 5138 متر و
کوچک 3895 و نزدیک ترین آبادي در جبهه جنوبی این کوه به شهرستان دوغ بایزیت و جبهه شمالی و شمال
غربی به شهرستان اقدیر مشرف می شود. در کتاب عهد عتیق آمده است که کشتی نوح پس از طوفان بر خاك
آرارات نشست.
بهترین جبهه جهت صعود، جبهه جنوبی می باشد، زیرا داراي امکانات بهتري است. دامنه هاي کوه داراي
چمنزارهاي غنی و زیباییست و عشایر کرد ساکن در دامنه هاي آرارات جهت استفاده از این چراگاهها در دامنه
هاي آن پراکنده اند و میزبان هاي خونگرمی جهت استقبال از کوهنوردان هستند. (زبان اهالی منطقه تورکی و
کورمانج می باشد.)
اولین صعود : اولین صعود به این کوه که مارکوپولو آن را امري ناممکن دانسته در 9 اکتبر 1829 توسط فردریک
وان پاروت اهل روسیه به واقعیت پیوسته است. دومین صعود مدت زمان زیادي پس از اولین صعود توسط رئیس
سابق فدراسیون کوهنوردي دکتر بوزکورت ارگور در 21 فوریه 1970 انجام شد. در سال 1980 هزاران کوهنورد
از کوه آغري دیدن کردند.
مکان هاي مناسب برقراري کمپ :
بیس کمپ در ارتفاع 2300 متري – کمپ 1 در ارتفاع 3330 متري – کمپ 2 در ارتفاع 4200 متري

فصول صعود :
بهترین زمان صعود در فصل تابستان و تیر و مرداد ماه می باشد. البته در دیگر فصول نیز برنامه هاي صعود
برقرار است و صعودهاي زمستانی نیز انجام می شود.
سلسله موي دوست حلقه دام بلاست هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست
آب و چشمه هاي منطقه :
چشمه آب در روستاي توپچاتان – چشمه آب درکمپ 1 و آب حاصل از ذوب شدن یخچال در کمپ 2 موجود
می باشد.
گونه گیاهی قالب : آویشن ، بومادران ، بابونه، پونه وحشی، گل سنگ ،کاکوتی و …….
مختصات جغرافیایی و نحوه دسترسی به آن:
1 -مرز رازي و مرز بازرگان 2 -جاده بازرگان به شهر دوبایزید3 -روستاي توپچاتان 4 -روستاي علی 5 -بیس
کمپ 6-کمپ یک 7 -کمپ دو 8 -قله آرارات
نکته : کوهنوردان می بایستی قبل از ورود به منطقه مجوز هاي لازم را کسب و به وسیله یک راهنماي محلی
این قله را صعود کنند
نوع برنامه: سنگین
تاریخ اجرا: 24 تیر با صعود دو روزه
وسایل مورد نیاز : کفش مخصوص کوهپیمایی سنگین و یک صندل راحت یا کفش شهري براي داخل ماشین
و محل کمپ – کوله کوهنوردي 3روزه (و کیسه بار براي سپردن کوله به قاطر) -کوله سبک یک روزه
-عصاي کوهنوردي (باتوم) -کیسه خواب – زیرانداز کیسه خواب – چادر و زیرانداز چادر – پوشاك مناسب سرد و
گرم (گرتکس و پلار) – دستکش و کلاه پشمی – دستکش گرتکس – کرامپون (یخ شکن) – جوراب حولهاي
(2 جفت) -هدلامپ -قمقمه یا بطري آب – گاز خوراكپزي (امکان استفاده مشترك) -قاشق، چنگال، چاقو،
بشقاب، لیوان شخصی -وعدههاي غذایی -تنقلات و میوه -عینک و کلاه آفتابی -کرم ضدآفتاب و داروهاي
شخصی-لوازم بهداشتی شخصی –دوربین
پاسپورت معتبر (حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد)
پول نقد (لیر و دلار)
هدف برنامه : صعود به قله آرارات و دیدینهاي اطراف شهر دوبایزیت و وان کشور ترکیه

اطلاعات کلی برنامه صعود به قله آرارات کشور ترکیه
1401/04/22 برنامه تاریخ
ساعت شروع به حرکت از کرج ساعت 30:11 با اتوبوس 25 نفره از کرج
محل شروع به حرکت البرز-کرج-پلیس راه تهران قزوین-زیر پل عابر پیاده
حرکت دوم مسیر آذربایجان شرقی- مرند-
حرکت سوم گمرك خوي تا مرز بازرگان
حرکت چهارم مرز ترکیه به سمت دوبایزیت
حرکت پنجم حرکت از دوبایزیت به سمت پاي کار قله آرارات

با گروه 11نفري خوب و دوست داشتنی آسمان البرز با سرپرستی جناب آقاي فیروزرسولی از شهر
زیباي مرند که زردآلوهاي خوشـمزه اي دارد با مربیگري سـرکارخانم نسـرین صـابري و امدادگري
جناب آقاي رم ضان محمدي سر شت و عقبدار گروه جناب آقاي مجید ذوالفقاري و عکا سان خوب
گروه سرکار خانم فاطمه محمدي خوبانی و آقایان مجید ذوالفقاري و بهرام اقتصادي و دیگر اعضاي
گروه جناب آقاي اســدي پرتوان با آن موهاي ســر به فلک کشــیده و خانمها آذر شــایان مهربان
،هنگامه شـفیعی دوسـت داشـتنی و آقاي عزیز میرزایی بزرگوار و اینجانب عاطفه شـیرزاد سـاعت
25:10 حرکت از پاي کار قله به ارتفاع 2200 شروع شد. لازم به ذکر هست که بعد از پیاده شدن
از ون کوله هاي سنگین را با قاطر فرستادیم سمت بیس کمپ اول.

به اتفاق نظر جناب رسولی سرپرست خوب برنامه هر یکساعت کوپیمایی 5 دقیقه استراحت اعلام
شد. مسیر زیبایی بود گلهاي وحشی خودرو، تلالو آسمان آبی صاف و با رقص پرندگان و سنگریزه
هاي که در مسیر راه گاهی آرام قل میخوردند و به ما درس صبر و استقامت میدادند.
در م سیر راه گاهی آقاي مجید ذوالفقاري برایمان میخواند و گرماي آفتاب را کمتر حس میکردیم .
صداي پرندگان و مهربانی جوي اب با سنگها. بعد از حرکت با سر قدمی خانم ن سرین صابري و
جناب ر سولی عزیز و پر توان ساعت 45:15 در کمپ 1 م ستقر شدیم و خو شحال با همکاري هم
چادرهایمان را بر پا کردیم . هوا رو به سردي میرفت و ما با انگیزه و پر هیجان عک سهاي یادگاري
خود را با یاد گرامیدا شت بزرگ مرد کوه ستان زنده یاد بابک دکتر زاده گرفتیم. کم کم هوا سرد
شد و ما مشغول خوردن غذا شدیم و آماده براي خوابی کوتاه و پر امید.

گزارش صعود به قله آرارات با تیم خوب و پرتوان آسمان البرز

در تاریک و روشنی غروب براي خوابیدن در چادرهایمان رفتیم ،با همنوردهاي دوست داشتنی اندکی
حرفی میزدیم و میخندیم و به امید صعودي خوب مشغول استراحت شدیم. راس ساعت 30:12
بامداد با صداي آقاي رسولی همه بیدار شده و آماده با تجهیزات کوهنوردي در تاریکی شب که ماه
بالاي سرمان همچون دخترکی بازیگوش میخندید و راه را برایمان هموار و روشن کرده بود قدم
برداشتیم و با هماهنگی و توکل بر خداي بزرگ سنگها و صخره ها را به کمپ 2 سپري کردیم. و
از سکوت شب لذت میبردیم . آرامشی از جنس کوه با قلبی پر از امید و نگاهی روشن به صبح روشن
بعد از تاریکی شب.

و در تاریکی و روشنی صبح که کم کم ماه رخت بر بسته بود ساعت 18:4 صبح وارد چادري در
کمپ دو شدیم و مشغول استراحت و خوردن صبحانه شدیم و از شیرینی هاي که خانم آقاي
رسولی درست کرده بود لذت بردیم. از مسیر گفتیم و روزهاي زیبایی که منتظرمان هستند که
صعودي دوباره را با هم رقم بزنیم.

و در نهایت استراحت و صبوري گروه آسمان البرز با اتحاد و سر قدمی خانم صابري و آقاي رسولی
به سمت قله آرارات حرکت کردیم. بله این ابتداي ماجرا قله بود . هوا کم کم با در امدن خورشید
گرم میشد ولی سردي هوا یواشکی خودش را در لابه لاي یخچالهاي برفی نشان میداد.. شیبهاي
تند و ناهموار و مسیر پیمایش طولانی در کنار دوستانی مهربان و با محبت که بهم کمک میکردند
در رسیدن به قله اصلی قله معرفت و بزرگی.عشق در بین تمامی اعضاي گروه موج میزد نه اظهار
ناراحتی و هیچ. تنها مودت و دوستی و اینکه همگی با هم در قله عکسهاي زیبا خود را بیاندازیم.
و در نهایت وارد برف و یخ قله آرارات شدیم جایی که کرامپون هایمان را بستیم و با عشق به مقصد
حقیقی رهسپار شدیم آهسته و پیوسته. خدا منتظر ما بود درست هر لحظه کنارمان و در انتها بالاي
قله ما را دید که چه با شکوه پرچم کشور ایران را به اهتزاز در آوردیم و خوشحال و متهعد بار دیگر
در کنار هم قله دیگري را صعود کردیم. سرما اصلا برایمان مهم نبود باد هم اندکی میوزید و روز
خوش شانسی ما بود . همه چیز خوب و عالی.

ساعت 11 به قله زیباي آرارات رسیدیم . و بعد گرفتن عکسهایمان به سمت کمپ 2 ساعت 30:11
صبح حرکت کردیم. در مسیر شیبدار و دست به سنگ قله با بادهاي پی در پی که صورتمان را
نوازش میکرد حرکت کردیم . گاهی آواز سر میدادیم و گاهی از درد پا صدایمان در میآمد و گاهی
با یادآوري لحظه هاي خوش کنار هم بودن میخندیدیم.
پس از 4 ساعت راه آمدن نهایتا در ساعت 30:15 در کمپ دو مستقر شدیم که از فرط خستگی بر
روي سنگها که بستر مناسبی برایمان بود همچون تخت خانه مان کمی استراحت کردیم و نور تند
خورشید بر ما می تابید انگار خورشید با گرمهایش پاهایمان را نوازش میکرد و به ما تبریک میگفت
که اي انسان شما توانا تر از آنچه که هستید می باشید و من و تمام کائنات در خدمت شما هستیم.
خلاصه در همین اوضاع با صداي آقاي رسولی بشمار سه از جاهایمان بلند شدیم و به سمت کمپ
1 حرکت کردیم که چه مسیر زیباي و زیگزاگی . انگار راه تمامی نداشت . رودهاي خروشان که نوید
هواي خنک را به ما میداد با سر قدمی خانم صابري حرکت کردیم.
و با خستگی و دلی پر امید ساعت 19 عصر به محل کمپ 1 رسیدیم که در بین راه پاهایمان را در
چشمه شستیم و آبی خنکی نوش جان کردیم.

و در چادرهایمان استراحت کردیم گفتیم و خندیدیم و عکسهاي یادگاري و خوردن شام مختصري
که ته دلمان را بگیرد. صبح روز 26 تیر 1401که آفتاب سر زده بود راس ساعت 45:6 حرکت کردیم
به سمت ون هاي منتظر ما. چه مسیر زیباي بود به قول سهراب سپري دشتهاي چه فراخ در گلستانه
چه بوي علفی می امد. پر از گیاهان دارویی همچون کاکوتی و آویشن و بابونه. آقاي محمدي گل
سنگ هم نشانمان داد که استفاده دارویی براي افرادي که مشکل سنگ کلیه داشتن دارد.

مسیر برگشت خیلی زیبا بود واقعا لذت بخش با هم حرف میزدیم و از خاطراتمان میگفتیم و اصلا
متوجه نشدیم کی رسیدیم . ساعت 10 صبح رسیدیم که قاطر هم زودتر از ما رسیده بود که یهو با
هندوانه اي که راننده برایمان اورد و اقاي رسولی تقسیم کرد دلچسبتر شد. واي که این هندوانه
ازمیلیاردها پول بعد از یک کوفتگی پا چقدر چسبید.
سپس همگی صحیح و سلامت سوار ون شدیم و به سمت هتل آرارات حرکت کردیک که ساعت
15:11 به هتل رسیدیم و چمدان هایمان را برداشته و با ون دیگري به سمت شهر زیباي وان حرکت
کردیم.
در مسـیر راه از دریاچه وان دیدن کردیم و تنی به آب زدیم . با دوسـتان خوب گروه از جاذبه هاي
اطراف شهر لذت بردیم . و سپس به سمت وان حرکت کردیم و در ابتداي شهر در رستورانی ناهار
خوشمزه کباب مخصوص ترکیه را نوش جان کردیم.
و در ساعت 35:15 به سمت هتل آ سور در وان حرکت کردیم که ساعت 20:17 در هتل م ستقر
شدیم. جالبه خدمتتان عرض کنم در ترکیه اغلب جاها کولر دیده نمی شود چون به قول خود شان
هوا آنجا خنک است که نیازي به داشتن کولر نیست. خلاصه به اتاقهایمان رفتیم و به استراحت و
کارهاي شخصی مشغول شدیم.

روز 27 تیر 1401 بازدید از شهر وان و خرید سوغاتی که رسم زیباي ما ایرانی هاست با گروه در
محله هاي شهر رفتیم و از فروشگاه ها و جاهاي مختلف دیدن کردیم. انصافا هنوز ایران زیبایی هاي
زیادي دارد که ما البته از آن بی خبریم.
و روز 28 ساعت 8 صبح با گروه خوب آسمان البرز در لابی هتل مشغول خوردن صبحانه شدیم و
سپس براي دیدن جاهاي مختلف و ادامه خرید به داخل شهر رفتیم و قرار شد ساعت 13 در هتل
همگی باشیم که ان شاالله به ایران بازگردیم.
ساعت 15 با ماشینهاي هماهنگ شده از قبل در مرز رازي بودیم و در نهایت ساعت 30:16 پس از
دین پل زیبا و بزرگ خوي پل قطور که عکس یادگاري انداختیم با اتوبوس به سمت تهران حرکت
کردیم . اتوبوسی خوب با کولر خنک و دوستانی بهتر از آب روان ساعت 6 صبح در شهر کرج سلامت
رسیده بودیم.

 

ما براي رسیدن به قله هاي زندگی همیشه پرتوان آماده ایم.
و همچنین تشکر ویژه از سرکار خانم طلاساز پشتیبان خوب گروه
به امید صعودهاي بهتر در کنار هم.

 

برای مشاهده نقشه راه بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پیوست ها

ویدیو