تقویم ورزشی بهار 1395

نام برنامهتاريخمدت (روز)سرپرستتلفن
اتو استاپ منطقه طبس 95/1/3-10 7 بابك دكترزاده 09191140104
ديواره پل خواب 95/1/19 1 بابك دكترزاده 09191140104
قله پیله کوه 95/1/20 1 مریم طالبی 03982707693
قله پورا 95/1/27 1 فاائزه اسحاقی 09124605636
قله دوبرار 95/2/2 1.5 نسرين صابري 09123610038
ديواره پل خواب 95/2/9 1 بابك دكترزاده 09191140104
قله قلعه دختر و شهرستانك 95/2/10 1 ميلاد زرگر 09123659818
غار هیو و طبیعت گردی منطقه هیو 95/2/17 1 سعداله بیگ زاده 09123308120
خط الراس عظیمیه به خونکهار 95/2/17 1 بابک دکتر زاده 09191140104
قله سر سیاه غار از روستای برگ جهان 95/2/24 1 نسرین صابری 09123610038
منطقه آزادبر  95/2/31 1 فاطمه تابش  09192720553
ديواره پل خواب 95/3/6 1 بابك دكترزاده 09191140104
آبشار اسپه او 95/3/7 1.5 بهروز رزم آرا 09123627418
خط الراس غربی شرغی وارنگه رود 15 ، 95/3/13 3 بابك دكترزاده 09191140104
برنامه ي طبيعت گردي آبشار هفت چشمه آدران 95/3/14 1 آرزو خورشیدی 09121012811
آبشار عالم زمين  95/3/21 1 مريم طالبي 09382707693
قله ناظر بزرگ 95/3/21 2 بهروز رزم آرا 09123627418
چشمه باداب سورت و درياچه چورت 95/3/28 2 نسرين صابري 09123610038
 

تقویم ورزشی زمستان 1394

نام برنامهتاريخمدت (روز)سرپرستتلفن
قله بند عیش 94/10/4 1 سهيل ممدوحي 09122607905
غار چال نخجير 94/10/11 1 نسرين صابري 09123610038
قله زردي بند 94/10/18 1 فائزه اسحاقی 09124605636
قله سكه نو 94/10/25 1 نسرين صابري 09123610038
قله لاته سرا 94/11/2 1 سهيل ممدوحي 09122607905
قله كمچي و گردشگری شهر تبریز 94/11/9 2 بابك دكترزاده 09191140104
قله كركوه 94/11/16 1 بهروز رزم آراء 09123627418
قله لاله زار و گردشگری کویر شهداد و شهر کرمان 94/11/22 3 بابك دكترزاده 09191140104
قله لیچه 94/11/30 1 وحيد طاهري 09373233583
كويرابوزید آباد 94/12/7 1 نسرين صابري 09123610038
قله استرچالقله استرچال 94/12/14 1 وحيد طاهري 09373233583
درختكاري 94/12/21 1 فرهاد طالبي 09123613881
 

تقویم ورزشی پاییز 94

نام برنامهتاريخمدت (روز)سرپرستتلفن
خط الراس منار 94/7/2-3 2 سهیل ممدوحی 09122607905
قله اشکدر 94/7/10 1 وحيد طاهري 09373233583
قله ساکا 94/7/17 1 نسرين صابري 09123610038
مراسم روز کوهنورد 94/7/24 1 هیئت کوهنوردی -
پیمایش جنگل توسکستان 94/8/1-3 3 بابک دکترزاده 09191140104
قله سات 94/8/7-8 2 بهروز رزم آرا 09123627418
قله آبک 94/8/15 1 نسرين صابري 09123610038
كلاس نقشه خواني و كار با قطب نما 94/8/20-22 3 سعید بیگی 09125475805
قله زردی بند 94/8/29 1 نسرين صابري 09123610038
قله بازارک 94/9/6 1 وحيد طاهري 09373233583
قله گیشار 94/9/11-12 2 بهروز رزم آرا 09123627418
اتو استاپ شهر شیراز 94/9/18-21 4 بابک دکترزاده 09191140104
قله دومیل 94/9/27 1 وحيد طاهري 09373233583
 

تقویم ورزشی تابستان 94

نام برنامهتاريخمدت (روز)سرپرستتلفن
قله شاه کرم 94/4/5 1 بهروز رزم آرا 09123627418
قله سی چال 94/4/12 1 سهيل ممدوحي 09122607905
پیمایش منطقه چالدران 94/4/11-12 2 بابک دکترزاده 09191140104
قله دماوند 94/4/17-19 3 نسرين صابري 09123610038
دره کسیل 94/4/19 1 بابک دکترزاده 09123610038
اتواستاپ خلخال به اسالم 94/4/26-28 3 بابک دکترزاده 09191140104
سیبان دره 94/4/28 1 بهروز رزم آرا 09123627418
پیمایش دره وارنگه رود تا دریاچه خلنو 94/4/1-2 2 سهيل ممدوحي 09122607905
قله زرین کوه 94/5/8-9 1.5 سعيد بيگي 09125475805
قله علم کوه 94/5/14-16 2.5 نسرين صابري 09123610038
پیمایش کوچه باغ های شهرستانک 94/5/16 1 بابک دکترزاده  09191140104
تمرین سنگ نوردی طبیعت 94/05/20 1 بابک دکترزاده 09191140104
سیبان دره 94/5/23 1 بهروز رزم آرا 09123627418
قله منار 94/5/30 1 وحید طاهری 09373233583
تمرین سنگ نوردی طبیعت 94/6/3 1 بابک دکترزاده 09191140104
محمودآباد به وینه 94/6/6 1 سهيل ممدوحي 09122607905
قله شصت مردان 94/6/13 1 نسرين صابري 09123610038
تمرین سنگ نوردی طبیعت 94/6/17 1 بابک دکترزاده 09191140104
قله لشگرک بزرگ 94/6/19-20 2 بهروز رزم آرا 09123627418
تمرین سنگ نوردی طبیعت 94/6/24 1 بابک دکترزاده 09191140104
قله خونکهار 94/6/27 1 سعيد بيگي 09125475805
 

تقویم ورزشی بهار 94

نام برنامهتاريخمدت (روز)سرپرستتلفن
بازديد از جاذبه هاي گردشگري استان ايلام 94/1/4-12 8 بابک دکترزاده 09191140104
بيجي کوه(کوه نور) 94/1/14 1 بابک دکترزاده 09191140104
پيمايش دره آدران 94/1/21 1 بهروز رزم آرا 09123627418
تمرين سنگنوري طبيعت(عظيميه) 94/1/26 1 بابک دکترزاده 09191140104
دو هاله 94/1/28 1 نسرين صابري 09123610038
تمرين سنگنوري طبيعت(عظيميه) 94/1/31 1
بابک دکترزاده
09191140104
قله دوبرار کرج 94/2/4 1 سهيل ممدوحي 09122607905
قله پريز کوچک 94/2/3-4 2 بهروز رزم آرا 09123627418
تمرين سنگنوري طبيعت(عظيميه) 94/2/8 1 بابک دکترزاده 09191140104
قله درفک 94/2/10-12 3 بابک دکترزاده 09191140104
تمرين سنگنوري طبيعت(عظيميه) 94/2/15 1 بابک دکترزاده
09191140104
قله پيله کوه 94/2/18 1 نسرين صابري 09123610038
اتواستاپ شاهرود به گرگان 94/2/24-26 3 بابک دکترزاده 09191140104
قله جارو 94/2/25 1 سهيل ممدوحي 09122607905
قله خرسلک 94/3/1 1 سعيد بيگي 09125475805
پيمايش دره وارنگه رود 94/3/1 1 سهيل ممدوحي 09122607905
قله پرسون 94/3/8 1 نسرين صابري 09123610038
قله قاش مستان 94/3/13-15 3 نسرين صابري 09123610038
پيمايش دره سيجان 94/3/22 1 بابک دکترزاده 09191140104
پيمايش دشت دريوک 94/3/28-29 2 بهروز رزم آرا 09123627418
 
صفحه1 از5