آبشار کر کبود

آبشار روستای کرکبود : در ضلع شمال شرقی روستای کرکبود آبشار زیبایی قرار دارد که به آبشار کر مشهور می‌باشد . ضلع شرقی و غربی دره یاد شده، دارای صخره ای می‌باشد که ارتفاع متوسط آن بین 30 تا 50 متر می‌باشد . راه ورودی به محل آبشار از سینه کش ارتفاعات غربی دره است . در دوبخش جنوبی و شمالی دره، دیواره کوهها به یکدیگر نزدیک و فضای زیبایی را به وجود آورده است . در ضلع شمالی دره، آبشاری به ارتفاع حدود 5 متر وجود دارد که در صورت افزایش میزان آب بر ارتفاع آن افزوده می‌شود . آب آبشار پس از ریزش بر صخره سنگی، در کف دره جاری شده و پیچش و جریان آن جلوه بسیار زیبایی را پدیدار می‌کند . در طرفین آبشار و در زیر صخره‌های کوه حفره هایی به صورت دکه‌های مجزا در آورده بودند . در این فضاها خوشنویسان، کاتبان و مستنسخین ( نسخه نویسان ) قرآن، اسکان یافته و قرآن و منابع دیگر اسلامی و ادبی را می نوشتند . صدای آب در این فضای بسته و محصور به گونه ایست که اجازه شنیدن هیچ صدایی را به انسان نمی دهد . آبشار کر روستای کرکبود می تواند به عنوان یکی از نقاط مهم گردشگری طالقان جمعیت زیادی را به خود جلب کرده و موجبات رونق اقتصادی بیشتر روستا را فراهم نماید . شاید بتوان این آبشار را با تنگه ساواشی فیروز کوه مقایسه کرد..

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تکميلي