درباره ما

گروه کوهنوردی آسمان البرزدر سال ٨٨ فعالیت خود را با ترکیب زیر آغاز نمود:

 

مؤسس و رئيس باشگاه: بابك دكترزاده
مدیر عامل: بابک دکتر زاده
مسئول كارگروه كوهنوردي وكميته فني: بهروز رزم آرا

دبیر گارگروه کوهنوردی: میلاد زرگر
مسئول كار گروه روابط عمومي: سعداله بيگ زاده
مسئول كار گروه مالي: نسرين صابري
مسئول كار گروه تداركات: بهروز رزم آراء
مسئول كار گروه محيط زيست: فرهاد طالبي
مسئول سايت: سهيل ممدوحي
مسئول دبيرخانه: نسرين صابري

 مسئول فضای مجازی: وحید طاهری

مسئول ثبت نام: هاله خورشیدی

مسئول آموزش: آرزو خورشیدی

 

 

جلسات هفتگی:
        یکشنبه ها: ساعت 18:30 الی 19:30