Single1

Single-page-1

Single-

تعريف: کارگروه کوهنوردی شامل بخشهای سنگنوردی، برف و یخ، غارنوردی، دره نوردی و دوچرخه کوهستان میباشد.شرح وظایف کارگروه به شرح زیر میباشد :1- برگزاری دورههای آموزشی شامل :• کارآموزی مقدماتی و پیشرفته سنگ نوردی• کارآموزی مقدماتی و پیشرفته برف و یخ• کارآموزی مقدماتی و پیشرفته غارنوردی• سایر دوره های آموزشی مرتبط2- برگزاری جلسات تمرینی در طول ماه جهت مرور تکنیک‌ها و ارتقای توان فنی نفرات3- پیشنهاد اجرای برنامه های فنی و شاخص به سرپرستان واجد شرایط و نظارت بر چگونگی برگزاری آن4- تهیه و تدوین متون آموزشی5- نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات فنی گروه و اعضا و تلاش در…
16 مهر 1394سرپرست برنامه : بابک دکترزادهشرکت کنندگان : بابک دکترزاده ، بهروز رزم آ را ، وحید طاهری ، محمد ایروانی ،مهدی عسگری و خانم فائزه اسحاقیگزارش نویس : فائزه اسحاقیهزینه برنامه : 100000 ریالساعت 13:00 روز پنجشنبه ، بر اساس برنامه ریزی سرپرست برنامه همه اعضا در پایان راه آسفالته در کوه عظیمیه جمع شدیم و به سمت سنگ های نزدیک به پایگاه بسیج حرکت کردیم و پس از دوره 10 دقیقه ای گره ها ، برای صعود در 2 مسیر دو تن از دوستان آماده صعود سر طناب شدن و دو تن از دوستان آماده حمایت با…
تاریخ اجرا: 09 مهر 1394سرپرست برنامه: آقای بابک دکترزادهاعضا شرکت کننده: آقایان بابک دکترزاده، بهروز رزم آرا، وحید طاهری، محمد ایروانی، سهیل ممدوحی و خانم فائزه اسحاقیگزارش نویس: فائزه اسحاقیهزینه برنامه: 100000 ریالطبق برنامه ریزی سرپرست محترم، ساعت 12 روز پنج شنبه پای کوه عظیمیه، در انتهای راه آسفالته، همه گروه آماده حرکت به سمت سنگ های نزدیک به پایگاه بسیج کوه عظیمیه بودند. پس از 10 دقیقه به محل رسیدیم و بعد از دوره 15 دقیقه ای گره ها، جناب دکترزاده درباره حمایت کننده و وظایف مهم آن توضیحاتی دادند. بعد یکی از اعضا به عنوان سر طناب صعود…
تاریخ اجرا: 31 شهریور 1394سرپرست برنامه: آقای بابک دکترزادهاعضا شرکت کننده: آقایان بابک دکترزاده، بهروز رزم آرا، وحید طاهری، محمد ایروانی، سهیل ممدوحی و خانم فائزه اسحاقیگزارش نویس: فائزه اسحاقیهزینه برنامه: 100000 ریالطبق برنامه ریزی سرپرست محترم، ساعت 15:00 روز سه شنبه پای کوه عظیمیه، در انتهای راه آسفالته، همه گروه آماده حرکت به سمت سنگ های نزدیک به پایگاه بسیج کوه عظیمیه بودند. پس از 10 دقیقه به محل رسیدیم و بعد از دوره 15 دقیقه ای گره ها، تمرین فرود با پروسیک از پایین که هفته پیش آموزش داده شده بود، انجام شد و بعد از این تمرین،…
صفحه1 از5