قله نوا کوه ( 2800 متر)

1397/09/30

ریال
مدت : 1 روز
محل : قله نوا کوه ( 2800 متر)
مهلت ثبت نام : 1397/09/28
#معرفی_برنامه

☃🧗♂:snowman:🧗♂:snowman:🧗♂:snowman:🧗♂:snowman:🧗♂:snowman:🧗♂:snowman:🧗♂

باشگاه کوهنوردی آسمان البرز

:red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle:

:large_blue_circle:صعود به قله نوا کوه (یخچال زیازان _نمایان کوه ) در طالقان

:red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle:
 
:small_blue_diamond:تاریخ اجرا: جمعه 30 آذر ماه 97

:hourglass_flowing_sand: مدت برنامه: یک روز

:small_blue_diamond:محل حركت:  مقابل باشگاه آسمان البرز

:pushpin: ارتفاع پای کار: 1900 متر روستای قاضی کلایه

:chart_with_upwards_trend: ارتفاع قله:2800 متر

:bust_in_silhouette: سرپرست : سعدی بیک زاده

:phone: شماره تماس: 09123308120

:calendar: مهلت ثبت نام : ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 28 آذر ماه

:red_circle:در پایان مهلت ثبت نام بدلیل انجام بیمه تیم امکان ثبت نام وجود ندارد

:red_circle:داشتن بیمه ورزشی الزامی است . ( لطفا از طریق سایت مربوطه و بصورت انلاین دریافت کنید )

:red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle:

جزئیات تکمیلی به تیم ثبت نامی اعلام میگردد.

:red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle::red_circle:

برنامه های پیشنهادی