برگزاری دوره نجات فنی

1397/07/02

09121012811

برگزاری دوره نجات فنی 
باشگاه کوهنوردی آسمان البرز

زمان : ۱۰ و ۱۱ آبان ماه

پیشنیاز : سنگ پیشرفته 

در حال ثبت نام 


مدرس : استاد اندامی 

کارگروه آموزش 
09121012811


مطالب مرتبط