دوره هواشناسی کوهستان

1397/07/02

0912102811

دوره هواشناسی کوهستان  
باشگاه کوهنوردی آسمان البرز 

زمان :  ۲ آذر 

در حال ثبت نام 


مدرس : استاد هاشم نژاد 

کارگروه آموزش : 
@arezoukh
09121012811


مطالب مرتبط