دوره کارآموزی کوهپیمایی بانوان

1397/07/02

دوره کارآموزی کوهپیمایی بانوان 
باشگاه کوهنوردی آسمان البرز زمان  : ۹ تا ۱۱ آبان ماه 

( درحال ثبت نام)

نام مدرس : استاد نسرین صابری

کارگروه آموزش : 


مطالب مرتبط